Δευτέρα 24, Οκτωβρίου 2016 5:22

Πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι; Το παρόν και το μέλλον της διάγνωσης

Τι είναι οι πολυτομικοί τομογράφοι; Που χρησιμοποιούνται; Τι μπορεί να διαγνώσουν; Είναι επώδυνη μια εξέταση;

 

 

Γράφει ο Κυριάκος Στριγγάρης, Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τομεάρχης εργαστηριακού τομέα Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν», πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

 

 

Με τους πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους έχουμε τη δυνατότητα να εξετάζουμε τον ασθενή με ασφάλεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ταλαιπωρία, καθώς ολόκληρο το σώμα μπορεί να σαρωθεί σε χρόνο μικρότερο των 10 δευτερολέπτων. Έχοντας αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να ελέγξουμε όργανα τα οποία κινούνται (π.χ. καρδιά, έντερο, πνεύμονες κ,ά.) με μεγάλη ακρίβεια και υψηλή διακριτική ικανότητα παίρνοντας εικόνες οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε την πλέον λεπτομερή διάγνωση.

 Αξονική Στεφανιαιογραφία

Όσον αφορά στην καρδιά και ιδιαίτερα τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς, οι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι δίνουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς με τη λεγάμενη αξονική στεφανιαιογραφία. Η εξέταση γίνεται ως εξής: Σε ένα μηχάνημα πολυτομικού αξονικού τομογράφου ξαπλώνει ο ασθενής, συνδέεται με καρδιογράφο όπου καταγράφεται ο ρυθμός της καρδιάς και ανάλογα παίρνονται οι τομές χωρίς την ύπαρξη τεχνικών σφαλμάτων από την κίνηση της καρδιάς. Με το συνδυασμό του triggering (συντονισμού παλμών της καρδιάς) και της ταχείας κίνησης του αξονικού αυτού τομογράφου, επιτυγχάνεται, έπειτα από έγχυση ενδοφλεβίως σκιαγραφικού, η απεικόνιση ενός προς ένα των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς. Ο πολυτονικός αξονικός τομογράφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 64 τομών για να μπορέσει να συντονιστεί ο ρυθμός της καρδιάς με την ταχύτητα λήψης των τομών από το μηχάνημα. Τα στεφανιαία αγγεία, τα οποία απεικο-νίζονται είτε σε ασπρόμαυρη είτε σε έγχρωμη εικόνα, δεν διαφέρουν από την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς στην κλασική στεφανιαιογραφία, δηλαδή σε αυτήν που γίνεται επεμβατικά με καθετηριασμό. Τα οφέλη είναι ότι ανώδυνα, ακίνδυνα και χωρίς επιπλοκές, αν απεικονιστούν σε πρώτη φάση τα στεφανιαία αγγεία και εφόσον διαπιστωθεί βλάβη (στένωση), μπορούν να γίνουν κλασική στεφανιαιογραφία και αγγειοπλαστική (μπαλονάκι). Εξάλλου, ένα μεγάλο πλεονέκτημα των πολυτομικών αξονικών τομογράφων εί-ναι ότι πριν από την έγχυση σκιαγραφικού για την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, με μια σάρωση καταγράφονται η ύπαρξη και το επίπεδο του ασβεστίου σε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε καταγράφουμε το επίπεδο του ασβεστίου (calcium scor) και έτσι κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη για την αθηροσκλήρω-ση των στεφανιαίων αγγείων. Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται, ωστόσο, έπειτα από σωστή κλινική αξιολόγηση του ασθενούς σε συνερ-γασία του καρδιολόγου με τον ακτινολόγο και μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου στους οποίους υπάρχει η κλινική υπόνοια στεφανιαίας νόσου. Με τους πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους μπορούμε επίσης να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε το αγγειακό δίκτυο ολόκληρου του σώματος ή εντοπισμένα στην κοι-λιά, στο θώρακα (π.χ. σε υπόνοια πνευμονικής εμβολής ή σε στένωση των καρωτίδων πριν από τη χειρουργική επέμβαση).

 Virtual endoscopy ή εικονική ενδοσκόπηση

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει την εικονική κολονοσκόπηση, την εικονική γαστροσκόπηση και την εικονική κυστεοσκόπηση. Με τον πολυτομικό αξονικό τομογράφο και παίρνοντας πολλαπλές τομές στο όργανο που είναι υπό εξέταση (π.χ. στο παχύ έντερο) σαρώνοντας όλη την κοιλιά, έχουμε τη δυνατότητα, με τις ανασυνθέσεις που μπορεί να κάνει ο πολυτομικός αξονικός τομογράφος, να απεικονίσουμε τόσο στατικά όσο και σε μορφή βίντεο το παχύ έντερο σε όλη του την έκταση, από το ορθό μέχρι το τυφλό. Με τη μέθοδο αυτή διαπιστώνονται πολύποδες της τάξεως των 3 έως 5 χιλιοστών και άνω. Ο ασθενής κάνει προετοιμασία με καθαρισμό του εντέρου, εν συνεχεία ξαπλώνει στον αξονικό τομογράφο και με μια σάρωση των 10 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται η εξέταση. Στη συνέχεια, όλη η υπόλοιπη διαδικασία έγκειται στον ακτινολόγο, ο οποίος επεξεργάζεται τις πολλαπλές εικόνες και με διάφορες ανασυνθέσεις δημιουργεί τις στατικές και βιντεοεικόνες του παχέος εντέρου. Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν χρειάζεται νάρκωση όπως στην κλασική κολονοσκόττηση, δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής και έπειτα από 10 λεπτά μπορεί να επανέλθει στις κανονικές του δραστηριότητες.

Ανάλογες εξετάσεις ενδοσκόπησης, όπως αναφέραμε παραπάνω, γίνονται στην ουροδόχο κύστη, στο στομάχι, στην τραχεία και τους βρόγχους (πνεύμονες). Όλα αυτά, βεβαίως, έπειτα από σωστή κλινική ένδειξη και σε συνεργασία του κλινικού γιατρού με τον ακτινολόγο για να επιλεγεί από τον τελευταίο η κατάλληλη μέθοδος απεικόνισης.

 Λειτουργική αξονική τομογραφία

Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να καταγράψουμε τη λειτουργικότητα και την κινητικότητα περιοχών του εγκεφάλου ανάλογα με τις δραστηριότητες του ασθενούς. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ο ασθενής κάνει διάφορες κινήσεις, καταγράφεται η εγκεφαλική δραστηριότητά του και στη συνέχεια αξιολογείται από τον ακτινολόγο. Μεγάλη εφαρμογή έχει η μέθοδος αυτή στον εγκέφαλο ψυχιατρικών ασθενών, όπου μπορούμε να μελετήσουμε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου ανάλογα με το νόσημα το οποίο υπάρχει (π.χ. σχιζοφρένεια) και να προσδιοριστεί η δυνατότητα αντιμετώπισής του. Η μέθοδος αυτή εξελίσσεται συνεχώς με δυνατότητες στο μέλλον να καταγράφουμε την κινητικότητα του εγκεφάλου πέραν των ψυχιατρικών και σε άλλα νοσήματα (π.χ. νευρολογικά).

tomografos1

 Υβριδικά Συστήματα με PET SCAN

Στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν με πολλές εφαρμογές τα υβριδικά συστήματα, που αποτελούν συνεργασία αξονικού τομογράφου με PET-SCAN, κάτι που ήδη γίνεται με το PET-CT και ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση νέων φαρμάκων Πυρηνικής Ιατρικής. Το ίδιο επίσης θα συμβεί και με τα υβριδικά συστήματα που αποτελούν συνεργασία του PET-SCAN με το μαγνητικό τομογράφο, το PET-MR, τα οποία τώρα ξεκινούν και παρουσιάστηκαν στο φετινό Παναμερικανικό Ακτινολογικό Συνέδριο (RSNA) που διεξήχθη στο Σικάγο τον Δεκέμβριο του 2010. Τα μηχανήματα αυτά θα παρέχουν εγκυρότερη και έγκαιρη διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων (καρκίνοι κ.λπ.).

 Τι είναι το triplex καρδιάς;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς, συχνά ονομαζόμενο και triplex καρδιάς είναι μια εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση (δεν περιλαμβάνει έκθεση σε ακτινοβολία) η οποία παρέχει κινούμενες εικόνες της καρδιάς παρέχοντας στο γιατρό σας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της καρδιάς σας. Είναι μη επεμβατική διαδικασία και δεν απαιτεί απολύτως καμία προετοιμασία εκ μέρους σας.

Τι διαγνωστικές πληροφορίες παρέχει το triplex καρδιάς;

Στην εξέταση αυτή μετρώνται οι διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων και το πάχος των καρδιακών τοιχωμάτων και εκτιμάται το κατά πόσον είναι εντός ή εκτός των φυσιολογικών ορίων. Επίσης εξετάζεται η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων για τυχόν παθήσεις αυτών. Επίσης λαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τη συσπαστικότητα της καρδιάς καθώς και τη διαστολική της λειτουργία, η οποία εξαρτάται κατά πολύ από την ελαστικότητά της, όπως και ανιχνεύονται παθήσεις όπως η περικαρδίτιδα, οι εκ γενετής ανωμαλίες της καρδιάς, κλπ.

To triplex καρδιάς αποτελεί επίσης ανεκτίμητο εργαλείο στην καθοδήγηση της θεραπείας παθήσεων όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η υπέρταση, οι βαλβιδικές παθήσεις και στη διαγνωστική προσπέλαση καρδιακών φυσημάτων σε παιδιά και ενήλικες

tomografos2

 Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας

Η Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική εξέταση με την οποία λαμβάνουμε λεπτομερείς εικόνες ιστών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Η εξέταση γίνεται με τη χρήση μαγνητικού πεδίου, το οποίο είναι ακίνδυνο και δεν έχει σχέση με ιονίζουσα ακτινοβολία (δηλαδή ραδιενέργεια, όπως συμβαίνει στις ακτινογραφίες και στην αξονική τομογραφία).

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας έχει διαγνωστική αξία:

• Στην εκτίμηση της ανατομίας και της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, των βαλβίδων αυτής και των μεγάλων αγγείων, καθώς και των περιβαλλόντων ιστών (πχ, περικάρδιο)

• Στη διάγνωση μιας πληθώρας καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως είναι οι όγκοι της καρδιάς, φλεγμονώδεις καταστάσεις καθώς και λοιμώξεις.

• Στην εκτίμηση των επιπτώσεων της στεφανιαίας νόσου, όπως είναι οι μυοκαρδιακές ουλές και η ισχαιμία.

• Στη διάγνωση και εκτίμηση συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς

• Στην ανίχνευση και εκτίμηση παθήσεων των μεγάλων αγγείων όπως είναι το ανεύρυσμα της αορτής.

• Στην παρακολούθηση των ασθενών με την πάροδο του χρόνου για τις ανωτέρω παθήσεις.

 

Κυριάκος Στριγγάρης Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τομεάρχης εργαστηριακού τομέα Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν», πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

Κυριάκος Στριγγάρης
Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τομεάρχης εργαστηριακού τομέα Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν», πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ορθοδοντική για όμορφα, γερά δόντια. Μόνο για παιδιά;

Η κρίση σκοτώνει κυρίως…τις ελληνίδες. Αύξηση στα εμφράγματα στις γυναίκες άνω των 45

Η απίστευτη ιστορία ενός αγαθού γίγαντα ύψους 2,72 μέτρων ΦΩΤΟ

Neknomination: Η online μόδα που επιφέρει το θάνατο από αλκοόλ VIDEO