Δευτέρα 24, Οκτωβρίου 2016 23:49

Σε τροχιά ανάπτυξης η Sanofi

sanofi3

 Η Sanofi επιστρέφει στην ανάπτυξη το 4ο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια η εταιρεία:

 

4ο τρίμηνο 2013

Μεταβολή  (σε δημοσιευμένα στοιχεία)

Διακυμάνσεις σε σταθερή τιμή συναλλάγματος  (CER)

2013

Μεταβολή  (σε δημοσιευμένα στοιχεία)

Διακυμάνσεις σε σταθερή τιμή συναλλάγματος  (CER)

Καθαρές πωλήσεις

€8.457 εκατ.

-0,8%

+6,5%

€32.951εκατ.

-5,7%

-0,5%

Καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων(1)

€1.810 εκατ.

+16,8%

+30,5%

€6.687 εκατ.

-17,5%

-9,6%

Κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1)

€1,37

+17,1%

+30,8%

5,05

-17,8%

-9,8%

sanofi2Προκειμένου να γίνει κατανοητή η οικονομική απόδοση του Ομίλου, γίνεται αναφορά στην κατάσταση των καθαρών κερδών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων(1) συνιστούν έναν οικονομικό δείκτη, διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής (non GAAP). Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για το 2013 παρέχεται στο Παράρτημα 4 του πλήρους δελτίου τύπου στα Αγγλικά και ο πίνακας της συμφωνίας των καθαρών κερδών δραστηριοτήτων με τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη βρίσκεται στο Παράρτημα 3.Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για το 2013 ανήλθαν σε €3.717 εκατ. έναντι €4.889 εκατ.(2) το 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή ( EPS) το 2013 ήταν €2,81 έναντι €3,71(2) το 2012.

Sanofi5Σχολιάζοντας την απόδοση του Ομίλου κατά το 4ο τρίμηνο του 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sanofi, Christopher A. Viehbacher δήλωσε: “Το προφίλ ανάπτυξης της Sanofi αναδείχθηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2013 με τις συνολικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 6,5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και τις πλατφόρμες ανάπτυξης(3), οι οποίες αντιστοιχούν στο 72,9% των πωλήσεων, να καταγράφουν αύξηση κατά 10,0% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER). Επιπλέον, η κυκλοφορία νέων προϊόντων είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε είναι επικείμενη στους περισσότερους από τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων της Sanofi και αρκετά πολλά υποσχόμενα έργα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) σημείωσαν πρόοδο το 2013,ανάμεσά τους τα alirocumab, sarilumab και U300.” 

Οικονομική Απόδοση του Ομίλου για το 4ο τρίμηνο του 2013 και το 2013
 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,5%(4) το 4ο τρίμηνο του 2013. Το 2013, οι συνολικές πωλήσεις παρέμειναν σταθερές (-0,5%) στα €32.951 εκατ.
 • Οι πλατφόρμες ανάπτυξης(3) σημείωσαν αύξηση κατά 10% το 4ο τρίμηνο του 2013. Το 2013, οι πωλήσεις των πλατφορμών ανάπτυξης ανήλθαν σε €23.905 εκατ. (+6,6%) και αντιπροσωπεύουν το 72,5% των συνολικών πωλήσεων.
 • Κατά το 4ο τρίμηνο του 2013, οι πωλήσεις στις Αναδυόμενες Αγορές(5) κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη (+10,4). Το 2013, οι πωλήσεις των Αναδυόμενων Αγορών ανήλθαν σε €10.957 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 4,4% (+7,1%, αν εξαιρεθούν τα γενόσημα στη Βραζιλία).
  • Οι πωλήσεις του Τομέα Διαβήτη αυξήθηκαν κατά 19,0% το 4ο τρίμηνο του 2013. Ο Τομέας Διαβήτη κατέγραψε ισχυρή διψήφια αύξηση (+18,7%) στα €6.568 εκατ. το 2013, χάρη στην απόδοση της Lantus® (+20,0% στα €5.715 εκατ.).
  • Οι πωλήσεις του Τομέα Εμβολίων παρέμειναν σταθερές το 4ο τρίμηνο του 2013, καθώς βελτιώθηκε η προμήθεια για το Pentacel® και το Adacel® στις ΗΠΑ από τα μέσα Οκτωβρίου. Το 2013, οι πωλήσεις του Τομέα Εμβολίων παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα, ανερχόμενες σε €3.716 εκατ., καθώς οι πωλήσεις ρεκόρ αντιγριπικών εμβολίων αντιστάθμισαν τους περιορισμούς στην προμήθεια των Pentacel® και το Adacel® στις ΗΠΑ.
  • Οι πωλήσεις του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας σημείωσε ανάπτυξη κατά 6,1% το 4ο τρίμηνο του 2013. Οι πωλήσεις του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας ξεπέρασαν τα €3 δις το 2013, καταγράφοντας αύξηση +5,2% .
  • Η Genzyme σημείωσε ισχυρές επιδόσεις κατά το 4ο τρίμηνο του 2013, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 31,4%. Το 2013, η Genzyme σημείωσε πωλήσεις €2.142 εκατ., αυξημένες κατά 25,9%, χάρη στην ανάπτυξη κατά 16,6% του Τμήματος Σπάνιων Νοσημάτων και στο Aubagio® (€166 εκατ.).
 • Οι πωλήσεις του Κτηνιατρικού Τομέα μειώθηκαν κατά 6,3% το 4ο τρίμηνο του 2013. Οι πωλήσεις του Κτηνιατρικού Τομέα μειώθηκαν κατά 5,3% στα €1.985 εκατ. το 2013, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού απέναντι στο Frontline®. Το Broadline™, ένα μοναδικό προϊόν για την καταπολέμηση εσωτερικών και εξωτερικών παράσιτων στις γάτες, έλαβε έγκριση στην ΕΕ τον Δεκέμβριο.
 • Το 4ο τρίμηνο 2013, τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) ανήλθαν σε  €1,37 (+30,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος [CER]). Το 2013, τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε €5,05 (-9,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος [CER]).
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα €2,80.
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και Προοπτικές
 • Το 4ο τρίμηνο του  2013,  ανακοινώθηκαν θετικά συνοπτικά αποτελέσματα  από τις μελέτες Φάσης  III για την ινσουλίνη  U300  (EDITION  III,  IV  και  EDITION  JP  I) και το  sarilumab (SARIL-RA-MOBILITY). Πρόσφατα ξεκίνησε το πρόγραμμα Φάσης III για  το συνδυασμό Lantus®/Lyxumia® σε σταθερή αναλογία (Fixed-Ratio).
 • Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)  των ΗΠΑ αποδέχτηκε την Αίτηση Νέου Φαρμάκου (NDA) για το  Cerdelga™  (eliglustat)  και το ενέταξε σε διαδικασία Αξιολόγησης κατά Προτεραιότητα (Priority  Review).

 

Προβλέψεις για το 2014
 • Η σταθερή απόδοση των πλατφορμών ανάπτυξης, οι επενδύσεις στην κυκλοφορία νέων προϊόντων και σε προϊόντα σε τελικό στάδιο ανάπτυξης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2014 μεταξύ 4% και 7% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER), εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων.

 

Impression(1) Βλέπε Παράρτημα 8 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com) για τους ορισμούς των οικονομικών δεικτών.

(2) Περιλαμβάνει την επίδραση της μετάβασης στο IAS 19R.

(3) Βλέπε σελίδα 2 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com).

(4) Η αύξηση στις καθαρές πωλήσεις εκφράζεται σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER), εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά (βλέπε Παράρτημα 6 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com) για ορισμό).

(5) Βλέπε ορισμό στη σελίδα 7 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συνεργασία Pharmathen και Chiesi για νέο εισπνεόμενο φάρμακο κατά του άσθματος

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Δωρεά δενδρυλλίων στη Ρόδο

Novartis : στη λίστα “Global 100” με τις εταιρείες υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης

Στην Τράπεζα Πειραιώς περνά το «Ερρίκος Ντυνάν»

Βραβείο στην Novartis για την βιώσιμη ανάπτυξη