Δευτέρα 24, Οκτωβρίου 2016 0:02

Η τεράστια σημασία της κινητικής ανάπτυξης στα άτομα με αναπηρία

disable2

Του Σμπράου Ευάγγελου, καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Μερικά από τα θέματα που πρέπει να απασχολούν τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν προγράμματα Αναπτυξιακής Φυσικής Αγωγής είναι:

- Ποια είναι η φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης.

- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών.

- Ποιες είναι οι επιρροές της ωρίμανσης και των εμπειριών στη διαδικασία της κινητικής εξέλιξης.

- Ποια είναι τα κινητικά, γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών.

- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κινητική εξέλιξη και τη μάθηση δεξιοτήτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ανάπτυξη είναι η συνεχής διαδικασία αλλαγών στο χρόνο που αρχίζει από τη σύλληψη και σταματάει μόνο στο θάνατο.

Η κινητική ανάπτυξη είναι η προοδευτική αλλαγή στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου μέσα στον κύκλο της ζωής.

Περιλαμβάνει συνεχή προσαρμογή σε αλλαγές των κινητικών ικανοτήτων του σε μια ασταμάτητη προσπάθεια να πετύχει και να διατηρήσει τον κινητικό του έλεγχο και την κινητική του δεξιότητα.

Μερικά στοιχεία της ανάπτυξης μπορούν να γίνουν αντιληπτά σε τομείς είτε ανάλογα με την ηλικία είτε ανάλογα με τα στάδια της ανάπτυξης.

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Η ανάπτυξη προχωρά με αργό αλλά σταθερό ρυθμό με ετήσιες αυξήσεις ύψους και βάρους.

2. Οι αντιληπτικές κινητικές ικανότητες αναπτύσσονται γρήγορα αλλά υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τη γνώση του σώματος των κατευθύνσεων του χώρου και του χρόνου.

3. Ο έλεγχος της κύστης και των οργάνων γενικά εδραιώνεται με το τέλος της περιόδου αυτής.

4. Τα παιδιά στην περίοδο αυτή αναπτύσσουν ραγδαία τις βασικές δεξιότητες.

5. Τα παιδιά είναι ενεργητικά και δραστήρια και συχνά προτιμούν να τρέχουν παρά να περπατούν.

6. Οι λειτουργίες του σώματος και οι διαδικασίες ρυθμίζονται καλά. Εδραιώνεται μια κατάσταση σταθερότητας.

7. Η σωματική διάπλαση των αγοριών και των κοριτσιών είναι αξιοσημείωτα όμοια.

 KINITIKI5

Συμπέρασμα:

Η σωματική και η κινητική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία είναι μια διαδικασία που πρέπει να προβλέπει το επίπεδο της συνεχής προόδου του παιδιού. Υπάρχει σημαντική ποικιλία στο ρυθμό και στην έκταση απόκτησης αυτών των υψηλότερων επιπέδων λειτουργίας ανάλογα με το άτομο.

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ατομική καταλληλότητα των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής.

Κατά αυτόν το λόγο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να μάθουν για τα κινητικά γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά της πρώιμης παιδικής και της παιδικής ηλικίας.

Αυτή η γνώση βοηθάει σημαντικά τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής στην ορθή καθοδήγηση και στην κατάλληλη επιλογή εκείνων των κινητικών εμπειριών που θα αποτελέσουν την αυριανή επιλογή του ατόμου σε κάποιο σπορ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η αδυναμία να αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της πρώιμης ηλικίας και ιδιαίτερα ν αναπτυχθούν σε ώριμα μοντέλα. Για παράδειγμα στη ρίψη , την υποδοχή και το χτύπημα, δυσκολεύει ακόμα να πετύχουν και να απολαύσουν ακόμα και ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι με μπάλα.

Τα παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μια δραστηριότητα αν δεν έχουν μάθει τις σημαντικές δεξιότητες που εμπεριέχονται σε αυτήν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν μάθουν δεξιότητες κατά την παιδική ηλικία δεν μπορούν να τις αναπτύξουν αργότερα στη ζωή τους.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν αυτή την κατάσταση:

- Όπως η συσσώρευση κακών συνηθειών από λάθος μάθηση.

- Η αυτεπίγνωση και η αμηχανία είναι ένας δεύτερος παράγοντας.

- Οι δεξιότητες που παραμένουν μαθητές λόγω του φόβου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Οι βασικές δεξιότητες και οι ειδικευμένες δεξιότητες που κατηγοριοποιούνται σε τρεις υποκατηγορίες:

- Δεξιότητες σταθεροποίησης

- Δεξιότητες μετακίνησης

- Δεξιότητες χειρισμού.

 kinitiki1

kinitiki2

kinitiki3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

kinitiki4

Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για τα παιδιά με αναπηρία η φυσική αγωγή είναι μια παιδαγωγική πρώτα απ΄ όλα πρακτική η οποία στοχεύει στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Η ειδική φυσική αγωγή βοηθάει τα παιδιά με αναπηρίες να αποκτήσουν όλες αυτές τις επιδράσεις που διαμορφώνονται από τις κινητικές αναπτύξεις των παιδιών στην πρώιμη και ώριμη ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα:

- παρεμβαίνει στο να οργανώσει το γενικότερο κινητικό σχήμα των παιδιών σε μια κίνηση κατά το δυνατόν συντονισμένη, μια κίνηση με ρυθμό, με ακρίβεια να οδηγήσει τη λεγόμενη άσκοπη και αδέξια κινητικότητα σε σκόπιμη και λειτουργική κίνηση.

- Βοηθάει τα παιδιά να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να αποκτήσουν γνώσεις μέσω της κίνησης.

- Παιδιά που παρουσιάζουν έντονη υπερκινητικότητα εκτονώνουν αύτη την ενέργεια με την άσκηση.

- Διορθώνει την λανθασμένη στάση του σώματος και κίνησης.

Το κοινωνικό μέρος είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επιδρά η φυσική αγωγή. Είναι οι κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν μέσα από την κίνηση, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια. Και τέλος ένας από τους σκοπούς της κινητικής ανάπτυξης του παιδιού είναι να αισθανθεί το παιδί την προσωπική επιτυχία και αναγνώριση και έτσι να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του και η αξία του ως άτομο.

KINITIKI6

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η πιο σημαντική μεθοδολογική μας προσέγγιση είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο άλλωστε είναι και η διαφορά από την παραδοσιακή εκπαιδευτική πράξη.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία αναζητούμε με βασικό εργαλείο την αξιολόγηση της παρούσας κινητικής κατάστασης προτρέποντας στην αναζήτηση των δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με την καταγραφή των αναγκών που θα κάνουμε, μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες του παιδιού, όπως για παράδειγμα:

- Η απόκτηση φυσικής κατάστασης.

- Αν πρέπει να μάθει δεξιότητες για να μπορεί να παίζει μπάσκετ κτλ.

Συνεπώς, οι ανάγκες του παιδιού είναι αυτές που καθορίζουν το τι πρέπει να κάνουμε με το παιδί.

Συμπερασματικά:

Οι πιο σημαντικές αρχές είναι η αρχή της αξιολόγησης, η αρχή της αναπτυξιακής σειράς, η αρχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, η αρχή της ιεράρχησης των δραστηριοτήτων, η αρχή ανάλυσης έργου.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Έχοντας πλέον διαμορφώσει τη βάση για την κινητική ωρίμανση του παιδιού αναπτύσσοντας τις κινητικές και νοητικές του λειτουργίες, μπορούμε πλέον να στοχεύουμε στην Αθλητική και Αγωνιστική εξέλιξη του ατόμου με αναπηρία.

Με αυτό τον τρόπο το άτομο με αναπηρία διαμορφώνει την οντότητα του στο να διεκδικεί τη ζωή ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας καταξιώνοντας τον για τις αξίες που το κάνουν να ξεχωρίζει και ταυτόχρονα να τον καθιερώνει σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

 

Σμπράος Ευάγγελος, καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σταματήστε την πρόωρη εμμηνόπαυση

Διαβάστε τι μπορεί να πάθετε εάν δεν κοιμάστε καλά και σωστά

Γιατί οι γυναίκες μισούν στη δουλειά τους, τις άλλες γυναίκες;

Διαστάσεις «επιδημίας» παίρνει ο αυτοτραυματισμός των νέων