Κυριακή 23, Οκτωβρίου 2016 18:07

Χειρουργική Αντιμετώπιση της Επιληψίας: μια διέξοδος από το αδιέξοδο.

13745015291546939387Του νευροχειρουργού Αδαμάντιου Γ.Μαυράκη

Η χειρουργική αντιμετώπιση της Επιληψίας υφίσταται από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Η εξέλιξη των απεικονιστικών μεθόδων που επέτρεψαν τον εντοπισμό των επιληπτογόνων εστιών και η ανάπτυξη εξελιγμένων χρησιμοποιούμενων εργαλείων και των μικροχειρουργικών τεχνικών οδήγησαν σε εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία 20 χρόνια.

Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, περίπου 1% του πληθυσμού πάσχει από Επιληψία. Δηλαδή, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν από κάποιας μορφής Επιληψία πάνω από 100.000 άνθρωποι.

Η κύρια θεραπεία της Επιληψίας είναι η φαρμακευτική αγωγή (αντιεπιληπτικά φάρμακα). Τα 2/3 των ανθρώπων που πάσχουν από Επιληψία, λαμβάνοντας την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή από το Νευρολόγο/Επιληπτολόγο, δεν εμφανίζουν κρίσεις και ζουν μια φυσιολογική, κατά τα άλλα, ζωή. Το υπόλοιπο 1/3 των ανθρώπων αυτών συνεχίζουν να εμφανίζουν κρίσεις παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή πάσχουν από Φαρμακοανθεκτική μορφή Επιληψίας. Γι αυτούς τους ασθενείς (και μόνο), στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή έχει αποτύχει να ελέγξει τις κρίσεις τους, υπάρχει η δυνατότητα να διερευνηθούν ως προς το αν είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία. Στις περιπτώσεις αυτές, ο θεράπων Νευρολόγος οφείλει να συζητήσει με τον ασθενή του την πιθανότητα αυτή και να τον παραπέμψει στο Εξειδικευμένο Κέντρο Επιληψίας όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, heart3 μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικώς από τον εξειδικευμένο Νευροχειρουργό. Στατιστικώς, περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις Φαρμακοανθεκτικής Επιληψίας μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικώς. Δηλαδή, για τα Ελληνικά δεδομένα, περισσότεροι από 20000 ασθενείς που πάσχουν από Φαρμακοανθεκτική μορφή Επιληψίας μπορούν να θεραπευτούν χειρουργικώς.

Όταν μιλάμε για θεραπευτικές επεμβάσεις, στη χειρουργική της Επιληψίας, αναφερόμαστε κυρίως στις εκτομές. Δηλαδή αφαίρεση της περιοχής του εγκεφάλου και του αιτίου που ευθύνονται για δημιουργία και διασπορά των επιληπτικών κρίσεων. Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο και το αίτιο της Επιληψίας. Στόχος των επεμβάσεων αυτών είναι η απαλλαγή του ασθενούς από κρίσεις. Εκτός από τις θεραπευτικές, υπάρχουν και παρηγορητικές επεμβάσεις. Σε αυτές όμως, ο στόχος είναι η μείωση της συχνότητας των κρίσεων και σπανίως έχουμε πλήρη απαλλαγή από τις κρίσεις, γι αυτό το λόγο δε θα αναλυθούν παρακάτω.

meg-signals.jpg4Η πλειοψηφία των επεμβάσεων στη Χειρουργική αντιμετώπιση της Επιληψίας αφορούν τον κροταφικό λοβό. Έτσι, οι χειρουργικώς θεραπεύσιμοι τύποι της Επιληψίας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

1) Κροταφική Επιληψία (TLE)

2) Εξωκροταφική Επιληψία (ETLE)

Αναλυτικά :

1) Κροταφική Επιληψία (TLE)

Η κροταφική επιληψία διακρίνεται σε δύο επιμέρους μορφές αναλόγως του τμήματος του κροταφικού λοβού από το οποίο ξεκινούν οι επιληπτικές κρίσεις.

• επιληψία έσω κροταφικών δομών (MTLE), στην οποία η προέλευση των κρίσεων περιορίζεται στις έσω κροταφικές δομές

• επιληψία κροταφικού νεοφλοιού (NTLE), στην οποία η προέλευση των κρίσεων περιλαμβάνει διαφορετικές εστίες στον κροταφικό λοβό εκτός των έσω δομών.

meg-signals.jpg2Τα αίτια που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη χειρουργική της κροταφικής Επιληψίας είναι κυρίως η σκλήρυνση ιπποκάμπου, νεοπλασίες, αγγειοδυσπλασίες και δυσπλασίες κροταφικού φλοιού. Οι διαφορετικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις αυτές είναι:

• Εκλεκτική αμυγδαλοϊπποκαμπεκτομή

• Κλασσική κροταφική λοβεκτομή

• Πρόσθια κροταφική λοβεκτομή χωρίς αμυγδαλοϊπποκαμπεκτομή

• Απλή εκτομή βλάβης

 

2) Εξωκροταφική Επιληψία (ETLE)

Περιλαμβάνει τα είδη της επιληψίας που σχετίζονται με τους υπόλοιπους λοβούς του εγκεφάλου δηλαδή μετωπιαίο, το βρεγματικό και τον ινιακό.

Η αιτιολογία στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όγκους ποικίλης αρχής όπως γαγγλιογλοιώματα, δυσεμβρυοπλαστικούς νευροεπιθηλιακούς όγκους (DNT), αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVM) και σηραγγώδη αγγειώματα, εστιακές φλοϊικές δυσπλασίες (FCD).

Η χειρουργική αντιμετώπιση της εξωκροταφικής Επιληψίας περιλαμβάνει κυρίως επεμβάσεις για:

• Εκτομή βλάβης (απλή ή με μέρος φλοιού), φλοιεκτομή

• Λοβεκτομή

 1055104Αποτελέσματα

Η Χειρουργική της Επιληψίας είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Στατιστικές δείχνουν ότι, συνολικώς, οι 2 στους 3 που υποβάλλονται σε θεραπευτική επέμβαση έχουν, μετά την επέμβαση, πλήρη απαλλαγή από κρίσεις λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή, κάτι που δε συνέβαινε φυσικά πριν την επέμβαση. Σε περιπτώσεις δε, που η βλάβη είναι σαφώς περιγεγραμμένη( έχει σαφή όρια δηλαδή), το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο και μπορεί να φτάσει και το 90% πλήρους ύφεσης των κρίσεων. Σε περιπτώσεις Επιληψίας κροταφικού λοβού, που είναι πάνω από το μισό του συνόλου των ασθενών που χειρουργούνται, το 25-30% των χειρουργηθέντων δε λαμβάνει πλέον φαρμακευτική αγωγή μετά από χρονικό διάστημα.

 

Συνοψίζοντας:

-Η χειρουργική της Επιληψίας αποτελεί ελπίδα για λύση για πάνω από τους μισούς ασθενείς που πάσχουν από φαρμακοανθεκτική Επιληψία.

-Είναι αποτελεσματική και ασφαλής.

-Βασικό ρόλο στην επιτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης παίζουν η σωστή επιλογή των ασθενών και η σωστή χειρουργική επέμβαση. Γι αυτούς τους λόγους, η αντιμετώπιση αυτή γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα Τμήματα που εφαρμόζουν πρόγραμμα Χειρουργικής Επιληψίας.

 

A.G. Mavrakis

 

* ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Νευροχειρουργός

Υπεύθυνος Νευροχειρουργός Τμήματος Διερεύνησης και Χειρουργικής της Επιληψίας Νοσοκομείου Ιασώ General

Τηλ.: 6980445439

e-mail: adammavrakis@neurergy.com