Δευτέρα 24, Οκτωβρίου 2016 16:04

Ειδική προσχολική φροντίδα για παιδιά με νοητική καθυστέρηση

Scan0001artant.jpg3Ο Σταθμός Πρώιμης Παρέμβασης  λειτουργεί στα πλαίσια του Συνδέσμου  Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant»- NIKH, από το 2002 και το πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (3-10 ετών), που αντιμετωπίζουν νοητική καθυστέρηση, αναπτυξιακές διαταραχές και κινητικές ιδιαιτερότητες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσχολική αγωγή σε συνδυασμό με κατάλληλες θεραπευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, ώστε το κάθε παιδί να κατακτήσει τους απαραίτητους αναπτυξιακούς στόχους και να προχωρήσει με μελετημένα βήματα σε όλους τους τομείς.

Συγκεκριμένα, η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην ολιστική προσέγγιση κάθε παιδιού με έμφαση στην βελτίωση των ιδιαίτερων αναγκών του. Οι βασικοί και πρωταρχικοί στόχοι αφορούν:

  • τη λειτουργικότητα – αυτονομία στο μέγιστο των δυνατοτήτων των παιδιών όσον αφορά τις βασικές ανάγκες καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης
  • την προώθηση της λεκτικής επικοινωνίας και τη συμβολοποιημένη, μέσω εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας, έκφραση επιθυμιών και αναγκών (όπως αυτών του PECS και του TEACCH)
  • στον έλεγχο της συμπεριφοράς και την οριοθέτηση στην ικανοποίηση των ενορμήσεων
  • στην ανάπτυξη αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων στο μέτρο των δυνατοτήτων κάθε παιδιού
  • στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσω προγραμμάτων ενσωμάτωσης και εξωτερικών προγραμμάτων κοινωνικοποίησης.

artant.jpg25Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων όπως αυτές του Ψυχολόγου, του Εργοθεραπευτή, του Λογοθεραπευτή του ειδικού Παιδαγωγού του καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής καθώς και από κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό (εθελοντές, φοιτητές). Η συνεργασία με διαγνωστικούς και ιατροπαιδαγωγικούς φορείς εξασφαλίζει την ορθή διάγνωση και διαρκή παρακολούθηση.

Η διεξαγωγή του προγράμματος γίνεται σε πολυδύναμο χώρο, κατάλληλα προσαρμοσμένο και προσδόκιμο ώστε να μπορεί να παρέχεται καθημερινά ολοκληρωμένο παιδαγωγικό και θεραπευτικό έργο.

Ακόμα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών και της οικογένειας τους ο Σύνδεσμος εξασφαλίζει καθημερινή μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο.

 Δομή προγράμματος

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ατομικές συνεδρίες εργοθεραπείας πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα και διαρκούν 30 λεπτά. Το ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας έχει στόχο την μέγιστη πιθανή ανεξαρτητοποίηση στην αυτοεξυπηρέτηση και τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς: δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προβλήματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ψυχοκινητικά προβλήματα.

Μέσα από άρτια οργανωμένα προγράμματα όπως το πρόγραμμα τουαλέτας , το πρόγραμμα σίτισης και το πρόγραμμα artant.jpg8ένδυσης- απόδυσης τα παιδιά κατακτούν βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή εξοικείωση με την διαδικασία ικανοποίησης αυτών των βασικών αναγκών.

Επίσης, το ατομικό εργοθεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην αισθητηριακή ολοκλήρωση (sensory integration) και σε κατάλληλα μοντέλα θεραπείας όπως το biomechanical model (ασκήσεις και κινητικά παιχνίδια), έχει σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων υπερευεσθητικότητας η υποευερεσθητικότητας στις αισθήσεις όπως η αφή, η ιδιοδεκτικότητα, η αιθουσαία, η εξισορρόπηση των αισθήσεων και η καλύτερη επεξεργασία τους μέσω κατάλληλων αισθητηριακών δραστηριοτήτων.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ατομικές θεραπείες λογοθεραπείας πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα και διαρκούν 30 λεπτά. Το ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα λογοθεραπείας έχει πρωταρχικό στόχο την βελτίωση του επιπέδου κατανόησης και της συγκέντρωσης της προσοχής με την χρήση ερεθισμάτων ποικίλου περιεχομένου, λεκτικών εντολών άμεσων ή έμμεσων artant.jpg27στο μέσο των δυνατοτήτων και αδυναμιών κάθε παιδιού.

Δεδομένων των συνηθών δυσκολιών στην λεκτική επικοινωνία, η λογοθεραπευτική παρέμβαση εστιάζει στη βελτίωση του φωνοτακτικού επιπέδου της έκφρασης, στην καλύτερα δυνατή προσωδία, στην παραγωγή ήχων και συλλαβών μέσω καθοδήγησης και ανταπόκρισης στα οπτικά και λεκτικά ερεθίσματα.

Η ύπαρξη σταθερού προγράμματος, επιστημονικού προσωπικού, θεραπευτικού χώρου και εξατομικευμένης μεθοδολογίας αποτελούν πάντα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.

AΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι ατομικές συνεδρίες Ειδικής Αγωγής πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα και διαρκούν 30 λεπτά. Τα ατομικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής βασίζεται σε κατάλληλες και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως το TEACCH , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη σταθερού προγράμματος, στην ύπαρξη σταθερού χώρου και στην παροχή δομημένου περιβάλλοντος και μάθησης στο επίπεδο κατανόησης κάθε παιδιού. Η χρήση δομημένου προγράμματος και σταθερού συστήματος εργασίας βοηθά το παιδί με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή να κατανοεί, να είναι ήρεμο και συγκεντρωμένο, να μαθαίνει, να ανεξαρτητοποιείται, να ομαλοποιεί τη συμπεριφορά του. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η βελτίωση της συγκέντρωσης και η μείωση της διάσπασης προσοχής μέσω κατάλληλων χειρισμών, υλικού, ενισχυτών artant.jpg9και γρήγορη εναλλαγή δραστηριοτήτων.

• Η κατανόηση και η ανταπόκριση σε απλές εντολές μέσω λεκτικών λειτουργικών εντολών με φυσικές συνέπειες.

• Η βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού, ελέγχου των άκρων και της λεπτής κινητικότητας με κατάλληλες λεκτικές εντολές, υποστήριξη ενισχυτές.

• Η εξοικείωση στη βλεμματική επαφή και η εκμάθηση δεξιοτήτων μίμησης.

• Η εκμάθηση πρώιμων δεξιοτήτων επικοινωνίας.

• Ο έλεγχος της συμπεριφοράς.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης δομημένης ομαδικής δραστηριότητας πραγματοποιείται 2 φορές την ημέρα, τις τρεις ημέρες της εβδομάδας και περιλαμβάνει:

• Ενασχόληση με εκπαιδευτικό υλικό όπως πάζλ, σφηνώματα, τουβλάκια κ.α.

• Προσαρμοσμένη ζωγραφική με υλικά όπως πινέλο, ξυλομπογιές, κυρομπογιές, μαρκαδόρους, δακτυλομπογιές.

• Κατασκευές με υλικά όπως μπογιές, μαρκαδόρους, χαρτόνι, χαρτί γκοφρέ, πηλός, αλεύρι, φασόλια, φακές, χάντρες, κόλλα, ψαλίδια, πλαστελίνη κ.α.

• Ομαδικές δραστηριότητες- δομημένο παιχνίδι.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η συγκέντρωση προσοχής, η τήρηση του δομημένου και σταθερού προγράμματος για την αποφυγή διάσπασης, η βελτίωση της λεπτής και αδρής κινητικότητας και του οπτικοχωρικού συντονισμού, η ομαδική συνεργασία/ μοίρασμα, η αντίληψη της ομάδας και του εαυτού , η κοινωνική αλληλεπίδραση, η αισθητηριακή ολοκλήρωση και ο έλεγχος της συμπεριφοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

artant.jpg23Το Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης πραγματοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και περιλαμβάνει επίσκεψη διάρκειας μιας ώρας σε τυπικό παιδικό σταθμό. Η συνύπαρξη με τυπικά παιδιά στην ίδια τάξη, η προσαρμοσμένη και υποστηριζόμενη συμμετοχή στις δραστηριότητες των τυπικών παιδιών, η προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και γενικότερη ενσωμάτωσης στην ομάδα των τυπικών παιδιών κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην επίτευξη της μεγίστης δυνατής κοινωνικοποίησης και ένταξης σε κανονικό σχολείο.

Τα τυπικά παιδιά και οι εκπαιδευτές τους είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και η προσαρμογή είναι αμφίπλευρη από τα τυπικά και μη τυπικά παιδιά, κατανοώντας τις ανάγκες και τις δυσκολίες ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συνεργασία και ενσωμάτωση. Το πρόγραμμα συνήθως περιλαμβάνει δραστηριότητες ζωγραφικής, κατασκευών, καθώς και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται και υποστηρίζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση.

 

DIGITAL CAMERAΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το πρόγραμμα θεραπευτικής φυσικής αγωγής στο νερό διαρκεί συνολικά μιάμιση με δύο ώρες και πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες στο κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά τους θερινούς μήνες στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Δήμου Αλίμου. Κάθε παιδί αφού περάσει από ένα πρόγραμμα ένδυσης- απόδυσης και τουαλέτας (αν οι συνθήκες το επιτρέπουν) παρακολουθεί ατομικό πρόγραμμα θεραπευτικής φυσικής αγωγής στο νερό διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών. Στη συνέχεια ακολουθεί πλύσιμο, πρόγραμμα ένδυσης- απόδυσης και προετοιμασία για αναχώρηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα μουσικοθεραπείας πραγματοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και διαρκεί μια ώρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδι σε κύκλο με χρήση η μη του σώματος, μουσικοκινητικές δραστηριότητες όπως παιχνίδια με μουσική, τραγούδι σε κινούμενο κύκλο, αυθόρμητη η ελεγχόμενη κίνηση με μουσική. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κάνουν σωματική άσκηση και έκφραση με κύριο στόχο την εκτόνωση, την ηρεμία και την έκφραση της υπερκινητικότητας και των στερεοτυπικών κινήσεων μέσα από λειτουργικές κινήσεις. Η μουσική συμπεριλαμβάνεται στα πιο σημαντικά ενδιαφέροντα των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή γι αυτό και το συγκεκριμένο πρόγραμμα κρίνεται ευχάριστο, αποτελεσματικό και θεραπευτικό.

artant.jpg20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κάθε παιδί κατά τη διάρκεια του προγράμματος απαιτεί με το έναν ή τον άλλον τρόπο ένα «διάλειμμα». Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχεται στο κάθε παιδί κατά τη διάρκεια του προγράμματος συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ελεύθερου χρόνου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο κάθε παιδί να γνωρίζει πότε έχει ελεύθερο χρόνο, πως και που μπορεί να τον εκμεταλλευτεί . Το πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου λαμβάνει χώρο στον κεντρικό χώρο (PLAYROOM) αμέσως μετά την κάθε ατομική συνεδρία η σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και διαρκεί είκοσι λεπτά. Ο χώρος είναι δομημένος έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να δραστηριοποιηθεί αυτόνομα και ανεξάρτητα με παράλληλη υποστήριξη εκπαιδευτών προκειμένου οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου να γίνουν κοινωνικές δραστηριότητες και το παιδί να καταλάβει ότι η δουλεία είναι παιχνίδι και το παιχνίδι είναι δουλεία. Επίσης, στον χώρο διατίθεται αρκετά κατάλληλος εξοπλισμός όπως τραμπολίνο, κούνιες, σφήνες, σκηνή με μπαλάκια, ραφιέρες με διάφορα παιχνίδια, που ευνοούν την λεπτή και αδρή κινητικότητα, την αισθητηριακή ολοκλήρωση και άλλα.

artant4b2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Το πρόγραμμα Αγωγής τουαλέτας πραγματοποιείται τις τέσσερις από τις πέντε μέρες του προγράμματος, πλην δηλαδή της ημέρας που πραγματοποιείται εξωτερικό πρόγραμμα. Κάθε παιδί έχει στο πρόγραμμα του καθημερινά τέσσερις δοκιμασίες αγωγής τουαλέτας διάρκειας δέκα λεπτών η καθεμία, μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών ωρών του προγράμματος. Η δόμηση και η υποστήριξη του προγράμματος γίνεται με τρόπο που ευνοεί την εξοικείωση του παιδιού με τον χώρο της τουαλέτας και την κατανόηση της διαδικασίας για την ικανοποίηση των αναγκών που σχετίζονται με αυτόν τον χώρο. Η υποστήριξη βασίζεται στις αρχές της εξατομίκευσης, της συστηματικής παρατήρησης και της ανάλυσης συμπεριφοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινό και μεσημεριανό γεύμα διάρκειας μισής ώρας το καθένα και λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα της τραπεζαρίας. Το πρόγραμμα στηρίζεται στην κατάλληλη δόμηση του χώρου, στην παρατήρηση, στην υποστήριξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων , διατροφικών και κοινωνικών.

artant.jpg11ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και διαρκεί τρεις ώρες. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε παιδότοπους και παιδικές χαρές, επισκέψεις σε δημόσιους χώρους, σε ζωολογικούς κήπους, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις σε εκθέσεις και παιδικά μουσεία, συμμετοχή σε προγράμματα παιδικών εργαστηριών, bowling κ.α. Οι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η διερεύνηση των κοινωνικών ενδιαφερόντων και η κοινωνική κατανόηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Αναμφισβήτητα, για να ευδοκιμήσει και να μπορέσει να αποτελέσει πρόοδο κάθε δραστηριότητα στην οποία το παιδί εκπαιδεύεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, απαραίτητη είναι η γενίκευση της δραστηριότητας από τον χώρο της τάξης στον χώρο του σπιτιού κ.λπ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει οι εκπαιδευτές να συνεργάζονται με τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών για το παιδί, η βοήθεια των γονέων σε θέματα χειρισμού, η ψυχολογική υποστήριξη κ.α.

Κρίθηκε, λοιπόν, σημαντικό να πραγματοποιείται συστηματική εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς, μηνιαία συνάντηση γονέων και θεραπευτών και χρήση ατομικού τετραδίου κάθε παιδιού για καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Στις προσδοκίες του κοντινού μέλλοντος είναι η οργάνωση ομάδων Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε γονείς και πρόγραμμα επισκέψεων των θεραπευτών στο σπίτι του παιδιού.

artant.jpg13ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές του προγράμματος (θεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό, εθελοντές). Η ομάδα διαρκεί μια μισή ώρα και περιλαμβάνει την συστηματική περιγραφή και την αξιολόγηση της απόδοσης των παιδιών στο πρόγραμμα, συζήτηση λειτουργικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, θέματα χειρισμών για την αντιμετώπιση κρίσεων, θέματα που αφορούν το γενικότερο περιβάλλον των παιδιών, επίλυση προβλημάτων.

 

artant.jpg6Καλαμακίου & Ερεχθείου 31 , Άλιμος 17455

Τηλ&fax: 2109822852

e-mail: artantv@yahoo.com

www.victorartant.gr

 

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : 

Η πρώτη πάσα του Μουντιάλ από παράλυτο έφηβο, με τη βοήθεια ελληνοβραζιλιάνου επιστήμονα ΒΙΝΤΕΟ

Ανάπηρη περπάτησε ξανά με τη βοήθεια βιονικού εξωσκελετού ΦΩΤΟ

Το συγκινητικό γράμμα ενός 12χρονου που νίκησε τον καρκίνο

Η φιλία δυο 6χρονων παιδιών που νίκησε τον καρκίνο VIDEO

«Παιδί και σχολικός εκφοβισμός». Ξεσκεπάστε το πρόβλημα