Παρασκευή 28, Οκτωβρίου 2016 14:06

Ποιόν από τους παρακάτω 12 παράγοντες κινδύνου έχετε, για να πάθετε έμφραγμα;

heartattack.jpg9Ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις αυξάνεται σημαντικά. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι καρδιακές παθήσεις, θα είναι υπεύθυνες για το 35,9% των θανάτων στην Ινδία μέχρι το 2030, ενώ η καρδιακή πάθηση – που είναι μια διαταραχή που σχετίζεται κυρίως με τον τρόπο ζωής, μπορεί να προληφθεί, κάνοντας μικρές μετατροπές στην καθημερινή μας ζωή.

Για να κάνετε αυτές τις διορθώσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε αυτούς τους 12 κοινούς παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρδιακής νόσου. Οσο περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να καταλήξετε στο νοσοκομείο, με αιτία την καρδιακή προσβολή ή έναν απλό, αλλά επικίνδυνο, πόνο στο στήθος.

 

heartattack1. Οικογενειακό ιστορικό:

Αν έχετε ένα συγγενή που πάσχει από καρδιακή νόσο, είναι πιθανό να υποφέρετε από την πάθηση. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αν κάποιος από τους άμεσους συγγενείς σας, είχε υποστεί καρδιακή προσβολή πριν από την ηλικία των 55 ετών.

 

2. Ηλικία:

Η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (CVD). Περίπου το 40% των θανάτων που οφείλονται σε καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό επεισόδιο, συμβαίνουν σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Ο παράγοντας κινδύνου, επίσης, είναι υψηλός για τους άνδρες και τις γυναίκες στην ηλικία των 40 ετών. Όμως, οι γυναίκες θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για την ηλικία ως παράγοντα κινδύνου στα 55, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες κινδύνου που ελέγχονται.

 

heartattack.jpg53. Φύλο:

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου και στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην επίπτωση και τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα και στα δύο φύλα. Στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από καρδιακή νόσο, από ό, τι οι γυναίκες. Οι γυναίκες, κατά μέσο όρο, υποφέρουν από καρδιακή νόσο περίπου 9 χρόνια αργότερα από ό, τι οι άνδρες, αλλά η πρόοδος του νοσήματος είναι ταχύτερη σε αυτές σε σύγκριση με τους άνδρες.

 

4. Εθνικότητα:

Γενετικές διαφορές και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν και δημιουργούν διαφορές στον παράγοντα κινδύνου για καρδιακή νόσο, παρατηρούνται σε διαφορετικές ομάδες εθνικοτήτων. Οι Ινδοί είναι σε υψηλό κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στους Αμερικανούς και τους Ινδιάνους, σε σύγκριση με τους Ινδούς.

 

Σταθεροί και μη ελεγχόμενοι παράγοντες κινδύνου όπως είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, το φύλο και η εθνικότητα δεν μπορεί να ελεγχθούν, αλλά η διαχείρισή των παρακάτω παραγόντων κινδύνου που ακολουθούν, μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κινδύνου των καρδιακών παθήσεων.

 

heartattack.jpg75. Διαβήτης:

Τα άτομα με διαβήτη έχουν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο και τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου που οφείλεται σε καρδιακή νόσο. Ο διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή που οδηγεί σε αντίσταση του οργανισμού στην ινσουλίνη. Και η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται με πολλούς άλλους παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερόλη και η υπέρταση οι οποίες μεμονωμένα συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου καρδιακής νόσου.

 

6. Υψηλή πίεση:

Υπέρταση σημαίνει αυξημένη πίεση αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών. Αν δεν ελεγχθεί σωστά, αυτή η αυξημένη πίεση μπορεί να προκαλέσει πάχυνση των αιμοφόρων αγγείων. Συμπυκνωμένα αιμοφόρων αγγείων, μαζί με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, μπορεί να οδηγήσουν σε υπερτασική καρδιακή νόσο, όπως είναι η νόσος της στεφανιαίας αρτηρίας, η καρδιακή ανεπάρκεια και η πάχυνση του καρδιακού μυός.

 

heartattack.jpg47. Κάπνισμα:

Εάν καπνίζετε είναι δύο φορές πιθανότερο να νοσήσετε από καρδιακή νόσο από ό, τι οι άνθρωποι που δεν καπνίζουν. Το κάπνισμα επηρεάζει τα επίπεδα της χοληστερόλης και προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία αθηρωματικής πλάκας. Βλάπτει τα τοιχώματα των αρτηριών, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και μειώνει την καλή χοληστερόλη (HDL). Προκαλεί επίσης θρόμβους στο αίμα με την άθροιση των αιμοπεταλίων. Ο κίνδυνος ποικίλλει επίσης με τη διάρκεια και τη συχνότητα του καπνίσματος.

 

8. Υψηλή χοληστερόλη:

Όταν το επίπεδο στο αίμα της κακής χοληστερόλης (LDL) είναι υψηλό, η χοληστερόλη εναποτίθεται στα τοιχώματα των αρτηριών. Αυτό φράζει τις αρτηρίες και περιορίζει τη ροή του αίματος, με αποτέλεσμα την καρδιακή νόσο.

 

heartattack.jpg39. Τριγλυκερίδια σε υψηλά επίπεδα:

Πολύ συχνά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, ως παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Όμως, το υψηλό επίπεδο των τριγλυκεριδίων στην Ινδία, για παράδειγμα, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου στην υγεία του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Dr K Srinath Reddy, πρόεδρο του Ιδρύματος Δημόσιας Υγείας της Ινδίας (PHFI) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς, η αναλογία τριγλυκεριδίων προς την καλή χοληστερόλη (HDL), θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου σε ένα άτομο.

 

heartattack.jpg610 Παχυσαρκία:

Αν είστε υπέρβαροι, έχετε 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποφέρετε από καρδιακή νόσο. Η παχυσαρκία συνδέεται με τους περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου. Είναι ένας πρώτης τάξεως παράγοντας για την ανάπτυξη υψηλής αρτηριακής πίεσης, υψηλής χοληστερόλης, υψηλών τριγλυκεριδίων, διαβήτη, αλλά και του στρες που προστίθεται και συμβάλλει επιπλέον στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου.

 

11. Αλκοόλ:

Το να πίνετε περισσότερο από το συνιστώμενο όριο του αλκοόλ, αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα, αλλά και την αρτηριακή πίεση, συμβάλλοντας στην αθηρωματική πλάκα (αρτηριοσκλήρυνση) και την καρδιακή προσβολή.

 

heartattack.jpg1012. Στρες:

Το χρόνιο στρες είναι η κύρια αιτία της κατάθλιψης, ένας ψυχοκοινωνικός παράγοντας που είναι γνωστό, ότι συμβάλλει σημαντικά στην καρδιακή νόσο. Το στρες οδηγεί σε ορμονική ανισορροπία που προκαλεί διακυμάνσεις στην πίεση του αίματος. Το άγχος είναι επίσης υπεύθυνο για τον εξαναγκασμό των ατόμων να ακολουθούν ανθυγιεινές πρακτικές, όπως το κάπνισμα και τον αλκοολισμό.

 

Συμπερασματικά, μόνο με υγιεινές διατροφικές συνήθειες και ενεργητικό τρόπο ζωής, μπορείτε να διαχειριστείτε τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου της καρδιακής νόσου αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι, να ασκείστε τακτικά, να τρώτε υγιεινά, να παραμένετε σε φόρμα, να σταματήσετε το κάπνισμα και το ποτό και να ζήσετε μια ζωή χωρίς άγχος. Εύκολο;

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

To βίντεο κλιπ με τους καρδιολόγους – τραγουδιστές, που σαρώνει στο ίντερνετ

Πώς το ελληνικό καλακαίρι μειώνει τα εμφράγματα; (Οδηγός προστασίας για καρδιοπαθείς-υπερτασικούς)

Η μπανάνα μπορεί να σου σώσει τη ζωή μετά το έμφραγμα. Νέα έρευνα του Χάρβαρντ.

12.000 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από εγκεφαλικό στην Ελλάδα. Τί φταίει;