Σάββατο 22, Οκτωβρίου 2016 21:37

Ο ΟΚΑΝΑ προσλαμβάνει προσωπικό για προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές

okana2Η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ απέστειλε ανακοίνωση, με την οποία αναγγέλει τη συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές (προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ) με την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, την οποία αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δ.Σ του Οργανισμού.

«Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών που κρίνονται εξαιρετικά απαραίτητα για την καταπολέμηση του προβλήματος των ναρκωτικών στη χώρα μας, με οδηγία του στις 15/10/2014 το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον ΟΚΑΝΑ ότι για οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 ( Α’ 280)», αναφέρει η ανακοίνωση, καθώς ανέκυψε νομικό ζήτημα, διαμέσου της νομικής υπηρεσίας του οργανισμού που έχει ήδη αποσταλεί, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή, ερώτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης okana1για να διασαφηνιστεί εάν και εφ’όσον κρίνεται απαραίτητη ή όχι η έκδοση της ΠΥΣ 33/2006 για τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με επιστημονικό προσωπικό και αναμένεται η απάντηση το ταχύτερο δυνατό, γεγονός που θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει η ΟΚΑΝΑ, έχει ήδη προβλεφθεί η προσωρινή στελέχωση των δύο εν λόγω μονάδων με προσωπικό που ήδη υπηρετεί στον οργανισμό και μέχρι να διευκρινιστούν οι νομικές πτυχές του όλου θέματος, οπότε οι μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 212/21-02-2014.

Σχετικά με το πρόγραμμα street-work στη Θεσσαλονίκη το οποίο έληξε, παρεμφερείς υπηρεσίες παρέμβασης υλοποιούνται από άλλα προγράμματα που συνεχίζονται στην πόλη ( Προγράμματα στην κοινότητα & το δρόμο ), ενώ τα προγράμματα θα συνεχιστούν, αφού αξιολογηθούν συνολικά και έγκαιρα από το ΔΣ πριν τη λήξη τους τον Ιανουάριο του 2015