Τρίτη 25, Οκτωβρίου 2016 6:53

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία : Οταν δεν έχεις πρόσβαση στη ΖΩΗ

anapiria10Του : ΣΜΠΡΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα και τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν «βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης» όπως είναι ο ακριβής ορισμός τους, φαίνεται ότι στις μέρες μας ακόμη καταπατούνται. 

Με τον όρο «άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης» εννοούμε:

* Άτομα που έχουν βαριά αναπηρία (νοητική, νευροψυχική ή κινητική), η οποία συνοδεύεται και από άλλες αναπηρίες (π.χ. τυφλότητα, κώφωση).

Η συνύπαρξη πολλών αναπηριών περιορίζει τις δυνατότητες αυτονόμησης και επικοινωνίας του ατόμου και η ζωή του εξαρτάται από τους άλλους: την οικογένεια, την κοινωνία, την Πολιτεία.

* Άτομα με βαριές αναπηρίες εξαιτίας των οποίων δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, όπως π.χ. τα τυφλοκωφά άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε τα οπτικά τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα κωφά άτομα, ούτε τα φωνητικά τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα άτομα με προβλήματα στην όραση ή τυφλότητα.

anapiria6* Άτομα με πολύ βαριά αναπηρία, για παράδειγμα βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, νευροψυχική διαταραχή, νευρολογικά σύνδρομα, ασθένειες κυτταρικής ανάπτυξης και άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές.

Τα άτομα αυτά εξαιτίας της πολλαπλότητας ή της βαρύτητας της αναπηρίας και της έλλειψης αυτονομίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε όλες τις μορφές αρνητικής διάκρισης. Αρκετά συχνά, τα θεμελιώδη δικαιώματα τους αγνοούνται και καταπατούνται.

 Τα άτομα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, γιατί ακόμα και όταν η αναπηρία τους δεν είναι σωματική, όπως συμβαίνει με τα άτομα που έχουν αυτισμό ή νοητική καθυστέρηση, η διανοητική αναπηρία τους, δεν τους επιτρέπει να κυκλοφορούν χωρίς συνοδό και συνοδός για αυτά τα άτομα δεν αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία της χώρας.

 Τα άτομα αυτά, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή ειδικά σχολεία για να τα δεχθούν, δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί, ειδικευμένοι στην αναπηρία τους, δεν υπάρχουν ειδικά αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης δεν τα δέχονται, παρά το γεγονός ότι ο Ν.2817 ορίζει πως οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν στη συνήθη σχολική τάξη, ή σε οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, γιατί δεν έχουν την υποδομή, την οργάνωση και τη στελέχωση με ειδικά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

anapiria9Τα άτομα αυτά, στη μεγάλη πλειονότητα τους, δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, γιατί στα νοσοκομεία δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο στα προβλήματα υγείας της αναπηρίας τους και στις πολλαπλές ιδιαιτερότητες αντιμετώπισης τους.

Τα άτομα αυτά, στη μεγάλη πλειονότητα τους, δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνικής φροντίδας, γιατί ο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόνοια είναι ανεπαρκής, γιατί οι μονάδες ημερήσιας απασχόλησης και προστατευμένης διαβίωσης είναι ελάχιστες και χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τα άτομα αυτά, στη μεγάλη πλειονότητα τους, δεν έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, όχι μόνο γιατί δεν μπορούν να πάνε σε ένα θέατρο , σε μια συναυλία, σε ένα μουσείο χωρίς συνοδό, πράγμα που γίνεται για πολλές οικογένειες οικονομικά ανέφικτο, αλλά και γιατί αντιμετωπίζουν προσβλητικές και αρνητικές συμπεριφορές από το κοινωνικό περιβάλλον.

Τα άτομα αυτά στο σύνολό τους δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην οικονομική επιδότηση του κράτους, αφού τα επιδόματα που τους έχουν παρέχει είναι τόσο χαμηλά που δεν καλύπτουν ούτε καν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης δέκα ημερών το μήνα.

anapiria7Τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα άτομα με αυτισμό, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές και σπάνιες αναπηρίες στη χώρα μας δεν έχουν πρόσβαση στη ζωή. Στη μεγάλη πλειονότητα τους ζουν αποκλεισμένα στα σπίτια τους, αποκλειστικά σε βάρος των γονιών τους που μόνοι, χωρίς ουσιαστική κρατική υποστήριξη και χωρίς κοινωνική συμπαράσταση, σηκώνουν το σταυρό της αναπηρίας των παιδιών τους και πορεύονται στο δικό τους Γολγοθά έχοντας μέρα νύχτα στη ψυχή τους ένα βασανιστικό, επίμονο, εφιαλτικό και αναπάντητο ως τώρα ερώτημα: «Τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς πεθάνουμε;». Οι γονείς των παιδιών με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, οι γονείς των παιδιών με αυτισμό, νοητική υστέρηση, πολλαπλές και σπάνιες αναπηρίες ακολουθώντας τη μοίρα των παιδιών τους δεν έχουν και αυτοί πρόσβαση στη ζωή.

Τα άτομα αυτά, λόγω της βαρύτητας της αναπηρίας, δεν μπορούν αν ενταχθούν στο κοινό σχολείο αλλά μπορούν να ενταχθούν σε ειδικά σχολεία ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά μπορούν, πολλά από αυτά, να ενταχθούν σε προστατευμένα εργαστήρια.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, όπως ο σεβασμός της αξιοπρέπειας τους, η δυνατότητα αποκατάστασης, η παροχή προσωπικής βοήθειας υψηλής ποιότητας στη διάρκεια της ζωής τους.

anapiria2Τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν πλήρως τα δικαιώματα τους ως πολίτες, αλλά είναι θέμα αρχής να διασφαλίζονται οι δυνατότητες προκειμένου αν πετύχουν κάτι τέτοιο, οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποι τους. Η αναπηρία ή οι αναπηρίες τους καθώς και η έλλειψη αυτονομίας δε θα πρέπει να επισκιάζουν τις όποιες δυνατότητες έχουν τα άτομα αυτά αν ενταχθούν στην κοινωνία και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ανθρώπινη ζωή.

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη θα πρέπει σε όλες τις μορφές της να εμπεριέχει έννοιες όπως αυτές του πλουραλισμού και της διαφορετικότητας: τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης έχουν και αυτά δικαίωμα να αξιοποιούν τις όποιες δυνατότητες τους να απολαμβάνουν το δώρο της ζωής.

 Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 2

Σήμερα, η βασική πρόσκληση, που καλούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι, συνδέεται με το γεγονός ότι συχνά οι αξίες όπως η ισότητα και η αναγνώριση δικαιωμάτων εμφανίζονται μόνο ως τιμητικές εκφράσεις, που η πολιτεία και η κοινωνία δεν είναι πρόθυμες ή έτοιμες να εφαρμόσουν. Το θέμα αφορά το χάσμα μεταξύ αξιών που διακηρύσσονται και αντιλήψεων που κυριαρχούν βαθύτερα, και υπονομεύουν ή ανατρέπουν τα ιδεώδη που δημοσίως επιδοκιμάζονται και υιοθετούνται.

anapiria3Από τη μία πλευρά έχουμε τις αξίες που έχουν διατυπωθεί σε στόχους και σε επίσημες θέσεις και από την άλλη πλευρά έχουμε τις ενδόμυχες αντιλήψεις που δεν εκφράζονται αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στην πράξη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση που οι κάτοικοι μιας περιοχής αντιδρούν έντονα στο ενδεχόμενο εγκατάστασης ξενώνων ατόμων με αναπηρία στη γειτονιά τους και ταυτόχρονα αρνιούνται ότι διακατέχονται από αρνητικές συμπεριφορές προς τα άτομα αυτά, επικαλούμενοι για τη στάση τους αυτή άλλους λόγους, όπως έλλειψη διαθέσιμου χώρου στην περιοχή τους, κλπ.

Πρόσφατο παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς είναι οι αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων της Θεσσαλονίκης κατά της εγκατάστασης μονάδας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην περιοχή τους. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάστηκε και στην Αίγινα, όταν κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν έντονα στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποασυλοποίησης ατόμων με νοητική υστέρηση και άλλα ψυχοσωματικά σύνδρομα.

Συχνά η ύπαρξη ανομολόγητων φόβων, βαθιά ριζωμένων προκαταλήψεων και η περιορισμένη συνειδητοποίηση και πληροφόρηση είναι οι αιτίες των αρνητικών αυτών αντιλήψεων και των συμπεριφορών που προκύπτουν από αυτές.

anapiria8Η προστασία της ανθρώπινης ακεραιότητας των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης απαιτεί εγρήγορση, ειδικά όσο αφορά στις ενδόμυχες αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Στις αρχές του 21ου αιώνα υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις της ανθρώπινης ακεραιότητας, με κορυφαία αυτήν της κλειστής ιδρυματικής φροντίδας όπου στις καλύτερες περιπτώσεις οι κλινικές συνθήκες ζωής που επικρατούν απέχουν από το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας και στερούν από τα άτομα με βαριές αναπηρίες τη δυνατότητα αυτοδιάθεσης και ελεύθερης επιλογής, και στις χειρότερες, που δυστυχώς είναι και οι περισσότερες, οι συνθήκες ζωής τους είναι βασανιστικές και απάνθρωπες.

Βασική αρχή κάθε δημοκρατικής και πλουραλιστικέ κοινωνίας είναι ότι η ανθρώπινη αξία δεν ιεραρχείται. Όμως στην πράξη οι λειτουργικοί περιορισμοί των ατόμων με αναπηρία συχνά αποτελούν έναν από τους λόγους που οδηγούν σε ανομολόγητη ιεράρχηση της ανθρώπινης αξίας, με αποτέλεσμα, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, τα άτομα με βαριές αναπηρίες να συνιστούν πολίτες τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας, αφού τα άτομα με ελαφρότερες αναπηρίες αντιμετωπίζονται ουσιαστικά στη χώρα μας ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Με άλλα λόγια η κατάσταση αυτή είναι απότοκος της παραδοσιακής ιατρικής προσέγγισης της αναπηρίας, η οποία, στο πεδίο τη κοινωνίας και του πολιτισμού, έχει δημιουργήσει το αναγκαίο ιδεολογικό περίβλημα προκειμένου να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την ουσιαστική αφαίρεση αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων από τα άτομα με αναπηρία. Συνακόλουθα στο πεδίο της πολιτικής η κατάσταση αυτή εκφράστηκε μέσα από τη δημιουργία και την λειτουργία πλαισίων που οδήγησαν τα άτομα με βαριές αναπηρίες και τις οικογένειες τους στη χώρα μας στο κοινωνικό περιθώριο και στον πιο ανάλγητο κοινωνικό αποκλεισμό.

Για κάποιους η αξία της ανθρώπινης υπόστασης φαίνεται να περιορίζεται απλώς στη σχέση μεταξύ οφέλους για την αγορά εργασίας και κόστους για την κοινωνία. Ξεχνούν ότι το να ζει κάποιος με αξιοπρέπεια και με βάση τη διαφορετικότητα του είναι θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα.

ΣΜΠΡΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

E-mail: sbraos@yahoo.com / artantv@yahoo.com

 Site: www.victorartant.gr

 Τηλ&fax: 2109822852, 69444 34888

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

Πώς οι εικαστικές τέχνες θεραπεύουν παιδιά με σωματικές ή αισθητηριακές αναπηρίες

Τί προσφέρει η θεραπευτική κολύμβηση σε άτομα με αναπηρία (Α)

Είναι ανάπηροι και δεν διστάζουν να φωτογραφηθούν γυμνοί- ΦΩΤΟ

5 πολύτιμες συμβουλές, για μητέρες που μεγαλώνουν γιούς