Πέμπτη 27, Οκτωβρίου 2016 1:04

Εσείς, έχετε πάρει μαθήματα …κοινωνικών δεξιοτήτων;

confident-communication-imageΤου: Ευάγγελου Σμπράου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Ε.Κ.Δ)

Κοινωνική Διαντίδραση

Η επικοινωνία ενός προσώπου μ’ ένα άλλο είναι ένα συστατικό κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν μια ευρεία ποικιλία διαπροσωπικών καταστάσεων στην καθημερινή τους ζωή. Ένας εργαζόμενος διαντιδρά με τους συναδέλφους και τους συντρόφους του, το αφεντικό ή τους υφισταμένους του. Για το πρακτικό μέρος της ζωής είναι αναγκαίο να συναλλάσσεται με καταστηματάρχες, τραπεζίτες, γιατρούς, όργανα ασφαλείας και με τον γαλατά. Υπάρχουν επίσης οι σημαντικές διαντιδράσεις στην ανάπτυξη και διατήρηση φιλίας καθώς και οι καθημερινές κουβέντες με τους γείτονες και τους γνωστούς. Τέλος υπάρχουν οι πιο οικείες σχέσεις της οικογένειας, των στενών φίλων, των φλερτ και των εραστών.

 

Κοινωνικοί Στόχοι

Οι άνθρωποι διαντιδρούν με τους άλλους για πολλούς λόγους και το κάθε άτομο μπορεί να έχει τους δικούς του στόχους και επιδιώξεις σε μια κατάσταση. Μερικοί στόχοι της κοινωνικής συνδιαλλαγής μπορεί να είναι εμφανείς και σαφώς καθορισμένοι, όπως το να επιτύχει κανείς σε μια συνέντευξη ή στο ν’ αλλάξει ένα προϊόν σ’ ένα κατάστημα και η συνδιαλλαγή επιβραβεύεται εξωτερικά με την επίτευξη του στόχου (π.χ είτε παίρνοντας τη δουλειά ή ένα νέο προϊόν). Όμως σε πολλές καταστάσεις, ο στόχος μπορεί να είναι υπονοούμενος και λιγότερο εμφανής, όπως στην κουβέντα την ώρα του γεύματος μ’ έναν συνάδελφο στη δουλειά ή απλά όταν χαιρετά έναν γείτονα στο δρόμο. Εδώ η επιβράβευση είναι εσωτερική, ένα μέρος της συνδιαλλαγής καθ’ αυτής. Τέτοιες επιβραβεύσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το να είναι κανείς ικανοποιημένος, να έχει ενδιαφέρον, να χαλαρώσει ή να ζωηρεύει με την παρέα των άλλων, πράγματα που οδηγούν σε αισθήματα αξίας και αυξημένης αυτοεκτίμησης. Το πόσο επιτυχημένο είναι ένα άτομο στην επίτευξη των στόχων του μέσα από την επικοινωνία του, και έτσι πόσο θα ενισχυθεί η συμπεριφορά του, θα επηρεάσει τις μετέπειτα δραστηριότητές του σε παρόμοιες καταστάσεις.

 

2010-10-04-012_2Κοινωνικές Δεξιότητες

Η επικοινωνία με τους άλλους περιλαμβάνει και την μετάδοση μηνυμάτων σε άλλο άτομο και τη λήψη και ερμηνεία μηνυμάτων απ’ αυτό. Είναι μια συνεχής αμφίδρομη διαντίδραση στην οποία η απάντηση δρα επίσης σαν αντίδραση στην επίδραση του μηνύματος. Η συνδιαλλαγή εξαρτάται όχι μόνο από τους στόχους και τα μηνύματα που το άτομο θέλει να εκφράσει, αλλά και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, από την προσωπικότητά του, τις προηγούμενες εμπειρίες του, από το τι παρατηρεί στο άλλο άτομο και εντύπωση που σχηματίζει γι’ αυτό. Η επικοινωνία καθ’ αυτή περιλαμβάνει το λεκτικό η σημασιολογικό (semantic) περιεχόμενο του λόγου, τις λέξεις και τις προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν και το ίδιο σπουδαίο, τα μη λεκτικά μέρη της συνδιαλλαγής, όπως η στάση, η χρήση των ματιών, ο τόνος της φωνής και η έκφραση του προσώπου. Ως εκ τούτου η λεκτική συμπεριφορά είναι τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους άλλους και συνιστούν τα βασικά στοιχεία των κοινωνικών δεξιοτήτων.

 

Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων

Οι κοινωνικές δεξιότητες αποκτώνται βαθμιαία. Οι ειδικές μαθημένες δεξιότητες μπορεί να καθορίζονται σε κάποια έκταση από τη κουλτούρα στην οποία ζει το άτομο και από την ειδική κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει. Το παιδί μαθαίνει μιμούμενο τους άλλους, ειδικότερα τους γονείς οι οποίοι παρέχουν σημαντικά μοντέλα στα οποία το παιδί βασίζει την δική του συμπεριφορά. Υπάρχουν άλλα μοντέλα π.χ το σχολείο, δάσκαλοι, παιδιά της ηλικίας του και συγγενείς, τη συμπεριφορά των οποίων παρατηρεί σε μια ποικιλία καταστάσεων και στη συνέχεια μπορεί να θυμηθεί. Η καθοδήγηση επίσης είναι ένα σημαντικό μέρος της μάθησης. Το παιδί μπορεί να καθοδηγηθεί κατευθείαν στο πώς να συμπεριφερθεί σε μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση, όπως το να μοιράζει παιχνίδια με έναν φίλο, ή το να ρωτήσει τον καταστηματάρχη να του δείξει που είναι τα μολύβια. Ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται για τη αρμόζουσα συμπεριφορά και αποθαρρύνεται για τη μη αρμόζουσα. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, αποκτά τη γνωστική ικανότητα ώστε να εκτιμά καταστάσεις, να είναι ευαίσθητο σε άλλους ανθρώπους, να επανεξετάζει πιθανούς τρόπους δράσης και να αποφασίζει ποιος είναι ο καταλληλότερος γι’ αυτό. Με τη σειρά της η αντίδραση που παίρνει από άλλους μπορεί να του δώσει πληροφορίες για την ακρίβεια της ερμηνείας μιας κατάστασης και την καταλληλότητα της απάντησής του. Αυτό είναι μια εξελισσόμενη διεργασία και μπορεί να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.

 

build-successful-work-teamΑλλαγή της Κοινωνικής Συμπεριφοράς.

Η Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ) ασχολείται με την αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν κάνει άμεσες προσπάθειες ν’ αλλάξει άλλες πλευρές της εμπειρίας του ατόμου. Παρ’ όλα αυτά, καθώς το άτομο γίνεται πιο επιδέξιο κοινωνικά, μπορούν να συμβούν αλλαγές και σε άλλες διαστάσεις. Μπορεί να γίνει λιγότερο αγχώδες, λιγότερο καταθλιπτικό, να αισθάνεται λιγότερο ανεπαρκές και με περισσότερη αυτοπεποίθηση καθώς γίνεται πιο αποτελεσματικό στην κοινωνική επικοινωνία. Εφόσον ο σκοπός της Ε.Κ.Δ είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς προς μια πιο επιδέξια απάντηση, είναι νομίζω σημαντικό να καθιερώσουμε κριτήρια για τον ορισμό της κοινωνικά επιδέξιας συμπεριφοράς. Ο ARGYRIS (1965,1968) αναφέρεται στην κοινωνική επιδεξιότητα «σαν εκείνες οι διαπροσωπικές συμπεριφορές που συντελούν στην αποτελεσματικότητα του ατόμου σαν μέρος μιας μεγάλης ομάδας ατόμων» Οι LIBET και LEWINSOHN (1973) την ορίζουν «σαν τη σύνθετη ικανότητα ταυτόχρονα να επιτρέπει συμπεριφορές που ενισχύονται θετικά ή αρνητικά και να μην επιτρέπει συμπεριφορές που τιμωρούνται ή εξαλείφονται απ’ τους άλλους». Οι HERSEN και BELLACK (1977) ισχυρίζονται πως «ο παράγοντας που υπερισχύει είναι η αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς στις κοινωνικές συνδιαλλαγές. Ο καθορισμός όμως της αποτελεσματικότητας εξαρτάται απ’ το περιεχόμενο της συνδιαλλαγής». Οι TROWER, BRYANT και ARGYLE (1978) ορίζουν τον άνθρωπο «να επιζητεί κοινωνικούς και άλλους στόχους, να δρα σύμφωνα με κανόνες και να ελέγχει την πρόοδό του στο φως της συνεχούς ανάδρασης από το περιβάλλον». Απ’ τους ορισμούς αυτούς φαίνεται ότι η συμπεριφορά κρίνεται κοινωνικά επιδέξια μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σκοπός ή στόχος στη συνδιαλλαγή και η συμπεριφορά να αμείβεται μέσω αντίδρασης ή ενίσχυσης από τους άλλους. Παρόλα αυτά κανένας απ’ αυτούς τους ορισμούς δεν καθορίζει μια επιδέξια απάντηση με όρους συγκεκριμένης συμπεριφοράς σε μια δεδομένη κατάσταση. Απ’ τους κοινωνικούς ψυχολόγους έχουν γίνει προσπάθειες για την καθιέρωση των προτύπων της κοινωνικής συνδιαλλαγής με όρους λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς κατάλληλης στην επικοινωνία συγκεκριμένων μηνυμάτων (ARGYLE, 1969). Άλλες έρευνες προσπάθησαν να καθορίσουν ποια συμπεριφορά συνιστά μια επαρκή απάντηση (EISLER, MILLER και HERSEN, 1973; GOLDSMITH και MACFALL, 1975). Παρόλα αυτά το πόσο αποδοτικό είναι ένα άτομο, εξαρτάται από το τι θέλει να πετύχει στη συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται. Συμπεριφορά που θεωρείται κατάλληλη σε μια κατάσταση, μπορεί να είναι ολοφάνερα ακατάλληλη σε μια άλλη. Ακόμη το άτομο φέρνει στην κατάσταση τα δικά του γνωρίσματα, αξίες, πιστεύω γνωστικές δυνατότητες και τον τρόπο να συνδιαλέγεται. Τέλος η κοινωνική δεξιότητα πρέπει να δοθεί μέσα στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Καθώς οι τρόποι επικοινωνίας ποικίλουν πολύ ανάμεσα στους πολιτισμούς, ακόμη και στον ίδιο πολιτισμό η κοινωνική δεξιότητα εξαρτάται από παράγοντες όπως ηλικία, φύλλο, κοινωνική τάξη και εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν απόλυτα «κριτήρια» για την κοινωνική δεξιότητα. Αν και σε πειραματικές συνθήκες μπορεί να δειχθεί πως ορισμένες συμπεριφορές είναι πιθανότερο να πετύχουν ορισμένο στόχο, η αποδοτική απόκριση είναι συνήθως αυτό που γενικά οι άνθρωποι συμφωνούν ότι είναι κατάλληλη για ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Παρόμοια, δεν μπορεί να υπάρξει παγκοσμίως «σωστός τρόπος συμπεριφέρεσθαι» σε μία κατάσταση αλλά ένας αριθμός διαφορετικών προσεγγίσεων που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το άτομο. Έτσι δύο άνθρωποι μπορεί να συμπεριφέρονται αρκετά διαφορετικά σε παρόμοιες καταστάσεις ή επίσης το ίδιο άτομο σε δύο ξεχωριστές αλλά παρόμοιες καταστάσεις και παρ’ όλα αυτά και οι δύο αποκρίσεις μπορεί να θεωρηθούν το ίδιο κοινωνικά επιδέξιες. Οι επιπτώσεις αυτών των θεωρητικών θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εάν η Ε.Κ.Δ δεν εφαρμοσθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να συμμορφωθούν με άκαμπτους στερεότυπους τύπους συμπεριφοράς. Στην σωστή όμως εφαρμογή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του ρεπερτορίου συμπεριφορών του πελάτη και της συνειδητοποίησης των κοινωνικών καταστάσεων καθώς επίσης και να του προσφέρει μια ευρεία ποικιλία εναλλακτικών συμπεριφορών από τις οποίες να είναι ελεύθερος να διαλέξει όπως και όποτε ο ίδιος το θελήσει.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Δ)

 

Κάθε συνεδρία είναι δυνατόν να σχεδιαστεί γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα (ένα από τα «βήματα») που μπορεί να είναι μια λεκτική ή μη λεκτική συμπεριφορά π.χ άνοιγμα μιας συνομιλίας ή βλεμματική επαφή ή μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση όπως στη καντίνα, στη δουλειά. Ο εκπαιδευτής βασιζόμενος στις γνώσεις του από πηγές, όπως αυτές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 και στην εμπειρία τη δική του και άλλων, περιγράφει λεπτομερειακά τις συμπεριφορές που πρόκειται να διδαχθούν και εξηγεί την σπουδαιότητα και την χρήση τους στην κοινωνική συνδιαλλαγή π.χ «Το να κοιτάζεις αυτόν που σου μιλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος να του δείξεις πως τον ακούς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει κάποιος να μιλάει όταν ο άλλος κοιτάζει αλλού». Εάν το θέμα της συνεδρίας είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση, τότε ο εκπαιδευτής μπορεί να συζητήσει τις κατάλληλες συμπεριφορές που απαιτούνται και τους κοινωνικούς κανόνες σ’ αυτή τη κατάσταση, π.χ. «Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα συνήθως κοιτάζεις γύρω την ομάδα όπως πλησιάζεις, κάνεις βλεμματική επαφή μ’ έναν από την ομάδα και χαιρετάς μ’ ένα νεύμα ή με χαμόγελο».

Σ’ αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης καλύπτονται οι περισσότερες γνωστικές πλευρές των κοινωνικών δεξιοτήτων. Δίνονται οδηγίες όχι μόνο γενικά για τις αντιδράσεις, αλλά για την παρατήρηση των συμπεριφορών και των αντιδράσεων των άλλων καθώς και τι σημαίνουν σε κάθε περίπτωση. Μπορεί επίσης να διερευνηθούν εναλλακτικές στρατηγικές και οι συνέπειές τους, π.χ. «Όταν μιλάς σε κάποιον που ξέρεις ότι συνήθως έχει καλή βλεμματική επαφή και αυτή τη φορά κοιτάζει στο πάτωμα, τι νομίζεις ότι αυτό μπορεί να σημαίνει;» «Τι θα μπορούσες να κάνεις σ’ αυτή τη περίπτωση;» Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων όπως παραπάνω, είτε να είναι ένας μονόλογος από τον εκπαιδευτή. Μπορεί να υπάρχει ένα κείμενο έτοιμο που να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία της συνεδρίας και να δοθεί στον πελάτη στο τέλος της συνάντησης ώστε να του χρησιμεύσει σαν υπόμνηση.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίδονται ξεκάθαρες οδηγίες, να παρουσιάζονται με τη χρήση παραδειγμάτων ανάλογων με τις καταστάσεις του πελάτη, σε μια γλώσσα οικεία και κατανοητή γι’ αυτόν. Οι οδηγίες δεν δίδονται στους πελάτες μόνο για πληροφόρηση για την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά χρησιμεύουν σαν υπόβαθρο και αιτιολογία για τις επόμενες ασκήσεις και το παίξιμο ρόλων. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει τι περιμένουμε να κάνει στο παίξιμο ρόλου πριν αρχίσουμε αυτό το είδος ασκήσεων.

 

stage-actingΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΠΑΙΞΙΜΟ ΡΟΛΟΥ)

Η αναπαράσταση συμπεριφοράς είναι το πυρηνικό συστατικό της Ε.Κ.Δ. Ο πελάτης αφού έχει πάρει λεκτικές οδηγίες και έχει δει επίδειξη της συμπεριφοράς από ένα μοντέλο, εκτελεί μικρές σκηνές που απομιμούνται καταστάσεις της πραγματικής ζωής, που μπορεί να συναντήσει στο περιβάλλον του. Σ’ αυτές τις καταστάσεις του ζητείται να είναι μεν ο εαυτός του αλλά να διαφοροποιήσει τον συνηθισμένο του σύνολο απαντήσεων και να επιχειρήσει νέες συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης γίνεται ικανός είτε ν’ αποκτήσει νέες συμπεριφορές και να τις προσθέσει στο συμπεριφορικό του ρεπερτόριο (MCFALLE και MARSTON, 1970), είτε ν’ αυξήσει την πιθανότητα να εκδηλωθούν υπάρχουσες απαντήσεις που έχουν ανασταλεί, για παράδειγμα από άγχος ( WOLPE, 1958).

Ο εκπαιδευτής «οργανώνει» το παίξιμο ρόλου, φροντίζει για τα απαραίτητα εξαρτήματα στο χώρο της σκηνής, π.χ καρέκλες και ένα γραφείο. Μπορεί να παίξει ο ίδιος το ρόλο του άλλου στη σκηνή ή αν πρόκειται για ομάδα, να καθοδηγήσει ένα μέλος της ομάδας να παίξει τον έναν ή τους άλλους ρόλους. Αυτό έχει σαν πρόσθετο όφελος το ότι δίδει σε όλα τα μέλη ευκαιρίες να επιχειρήσουν τελείως διαφορετικές συμπεριφορές. Πριν εκτελεστεί ο ρόλος μπροστά στην ομάδα, δίδεται η ευκαιρία στα μέλη να εξοικειωθούν για λίγα λεπτά ανά ζεύγη ή ανά τρεις κ.λ.π (ανάλογα με την περίσταση). Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτή να περιφέρεται, δίνοντας θάρρος και κάνοντας διορθώσεις, πριν ο ρόλος αναπαρασταθεί «στο κοινό». Όταν όλα είναι έτοιμα για ν’ αρχίσει το παίξιμο του ρόλου, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να θυμίσει στα υπόλοιπα μέλη ποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές μαθαίνονται στη συνεδρία, ώστε να μπορέσουν να τις παρατηρήσουν στη διάρκεια του παιξίματος του ρόλου και να δοθεί στη συνέχεια επανατροφοδότηση. Τώρα το παίξιμο του ρόλου μπορεί ν’ αρχίσει.

Στη διάρκεια του παιξίματος του ρόλου ο πελάτης μπορεί να ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτή. Αυτό μπορεί να γίνει μη λεκτικά π.χ. ο εκπαιδευτής να δείξει με χειρονομίες στον πελάτη ότι μπορεί για παράδειγμα να μιλήσει λίγο δυνατότερα, ή λεκτικά: «Μίλα δυνατότερα». Αυτό πρέπει να γίνει μόνον όταν ο πελάτης δυσκολεύεται.

Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανός να ολοκληρώσει ικανοποιητικά την αναπαράσταση, τότε η σκηνή θα πρέπει να χωρισθεί σε μικρότερα στάδια και να γίνει βήμα προς βήμα. Επίσης πρέπει να χωρισθεί σε μη λεκτική και λεκτική συμπεριφορά και να γίνει πρώτα η μη λεκτική πριν προστεθούν τα λόγια.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το παίξιμο ρόλου γίνεται χωρίς προσχεδιασμό, όπως όταν ένας πελάτης απροσδόκητα πρόκειται να έχει μία συνέντευξη για δουλειά την επόμενη εβδομάδα (πργ 6.9) ή σε προγράμματα που αφήνουν περιθώρια για ατομική εργασία (πργ 7.1 και 7.4). Εδώ ο εκπαιδευτής παίρνει απ’ τον πελάτη πληροφόρηση για την κατάσταση και τους άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται σ’ αυτή και ενημερώνει τα άλλα μέλη της ομάδας πάνω στους ρόλους που έχουν να παίξουν. Εάν το γεγονός ήδη συνέβη είναι χρήσιμο να ζητηθεί από τον πελάτη να συμπεριφερθεί όπως και στην πραγματικότητα ή όπως συμπεριφέρεται συνήθως. Έτσι ο εκπαιδευτής μπορεί να παρατηρήσει μόνος του τη συμπεριφορά του ατόμου ακριβώς και αν μην βασιστεί στην απλή λεκτική περιγραφή. (Όταν γίνει αυτό είναι απαραίτητο πάντα να ελέγξει ο εκπαιδευτής μαζί με τον πελάτη με πόση ακρίβεια η συμπεριφορά στο παίξιμο ρόλου αναπαριστά αυτό που έγινε στην πραγματική κατάσταση.) Σ’ αυτό το στάδιο μπορεί αν δοθεί καθοδήγηση και επίδειξη και ο πελάτης μπορεί να επιχειρήσει καινούριες συμπεριφορές. Από τα άτομα που παίζουν τους άλλους ρόλους ζητείται να απαντήσουν στη νέα συμπεριφορά μέσα στο ρόλο.

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ο πελάτης λοιπόν αφού πληροφορηθεί για μια ορισμένη δεξιότητα μέσα από λεκτική καθοδήγηση και επίδειξη μοντέλου, αναπαριστά την επιθυμητή συμπεριφορά. Στο επόμενο στάδιο οι δεξιότητες διαπλάθονται μέσα από την ενίσχυση, η οποία είτε έχει τη μορφή της επανατροφοδότησης, που παρέχει στον πελάτη πληροφόρηση για την συμπεριφορά του είτε της επιβράβευσης που είναι συνήθως έπαινος ή κάποιο άλλο κίνητρο. Η συστηματική χρήση της επανατροφοδότησης και της επιβράβευσης βελτιώνουν την συμπεριφορά και αυξάνουν την πιθανότητα να υιοθετηθεί από το άτομο η νέα κατάλληλη συμπεριφορά.

 

back-to-school-savings-ftr1ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Η γνώση των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς είναι ουσιαστική στην ανάπτυξη και στην βελτίωση μια δεξιότητας (ANNETT, 1969). Επανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί από τον εκπαιδευτή, από τα άλλα μέλη της ομάδας ή με την ακουστική ή την οπτική επανάληψη της σκηνής (MCFALLE και TWENTYMAN, 1973.) Εάν η επανατροφοδότηση δίδεται από άλλα μέλη της ομάδας, θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να γίνεται με θετικό τρόπο για να βοηθήσει τον πελάτη. Οι παρακάτω οδηγίες θεωρούνται χρήσιμες.

α) Θα πρέπει οι συμπεριφορές να αναπαριστώνται στο παίξιμο ρόλου, να είναι πολύ εξειδικευμένες ώστε ανάλογα εξειδικευμένες να είναι και οι αντιδράσεις των παρατηρητών που δίνουν την επανατροφοδότηση.

β) Θα πρέπει η επανατροφοδότηση να εστιάζεται στην συμπεριφορά και όχι στο άτομο.

γ) Η επανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι λεπτομερής, ειδική και επικεντρωμένη στις συμπεριφορές που έχουν διδαχθεί είτε στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας είτε σε προηγούμενες συνεδρίες.

δ) Θα πρέπει να μην δίδεται επανατροφοδότηση σε πάνω από τρεις συμπεριφορές κάθε φορά, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο τόσο να παρατηρεί κανείς όσο και να περιγράφει μεγαλύτερο αριθμό.

ε) Η επανατροφοδότηση θα πρέπει να δίνεται κατευθείαν στον πελάτη π.χ. «ήταν καλός τρόπος, Γιάννη που κοίταξες», όχι «ήταν καλός ο τρόπος που τη κοίταξε».

στ) Η επανατροφοδότηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα θετικά σημεία με υποδείξεις, εφόσον είναι αναγκαίο, για βελτίωση και αλλαγή, π.χ. «Ήταν καλός ο τρόπος που μπήκες Γιάννη στο δωμάτιο και τον κοίταξες κατευθείαν. Νομίζω πως θα ήταν ακόμη καλύτερα εάν είχες βαδίσει προς το μέρος του χωρίς να διστάσεις στην πόρτα». Όχι «ήταν κρίμα που ήσουν τόσο διστακτικός στην πόρτα».

ζ) Πρέπει να τονισθεί με έμφαση πως η επανατροφοδότηση δεν είναι μια αντικειμενική κρίση για το άτομο, αλλά μια υποκειμενική αίσθηση που μπορεί αν ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

η) Θα πρέπει αν θυμάται ο θεραπευτής ότι το πρόσωπο που δίδει την επανατροφοδότηση το κάνει στη βάση των δικών του σταθερών και κουλτούρας που μπορεί να διαφέρουν απ’ αυτές του πελάτη.

Η διαδικασία του να δίδει κανείς επανατροφοδότηση είναι ωφέλιμη και για τον πελάτη που την δίνει καθώς κάνει εξάσκηση παρατηρώντας και σχολιάζοντας την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Βοηθά τα μέλη της ομάδας να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο που εργάζεται, κρατώντας τους όλους σ’ εμπλοκή και αυξάνοντας την πιθανότητα μάθησης από παρατήρηση των συμπεριφορών αυτών που είναι επιτυχημένες και στη συνέχεια επιβραβεύονται. Εάν χρησιμοποιείται προβολή στο βίντεο θα πρέπει να δοθεί στον πελάτη η ευκαιρία να σχολιάσει ο ίδιος την παρουσία του και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες επανατροφοδότησης. Η προβολή σε βίντεο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς για πολλά άτομα αποτελεί μία πηγή κινήτρου και ερεθισμού ενώ για άλλα μπορεί να είναι αποδιοργανωτικό και επίφοβο.

 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η κοινωνική επιβράβευση είναι αποτελεσματική ενίσχυση για τους περισσότερους ανθρώπους (AGRAS, 1972) και στην Ε.Κ.Δ. γίνεται μέσα από τον έπαινο και την ενθάρρυνση. Η ευεργετική της δράση είναι μεγαλύτερη όταν δίνεται αμέσως μετά την αναπαράσταση της συμπεριφοράς. Μπορεί αν δοθεί με λεκτική επιδοκιμασία (έπαινος), όσο και με την έκφραση του προσώπου, νεύματα χειροκροτήματα, κτυπήματα στη πλάτη, κ.λ.π. Κάθε φορά που ο πελάτης παίρνει μέρος σε παίξιμο ρόλου, ο εκπαιδευτής έχει την ευκαιρία να ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά με έπαινο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι επιβραβεύσεων, αλλά θα πρέπει βέβαια να είναι κατάλληλοι για τον πληθυσμό που αφορούν, π.χ. κέρματα για παιδιά όταν έχουν πλησιάσει την συμπεριφορά-στόχο (TWENTY και MATTIN, 1978), μικρές χρηματικές αμοιβές για ενίσχυση κοινωνικών συνδιαλλαγών σε χρόνιους ψυχιατρικούς ασθενείς στην κλινική (DOTY, 1975), αστεράκια σαν επιβράβευση της παρακολούθησης σε μια ομάδα για διανοητικά καθυστερημένους (βλέπε πργ 7.2).

 

Social-Work-Subject-ImageΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τα καθήκοντα για το σπίτι παρέχουν την ευκαιρία στον πελάτη να δοκιμάσει τις πρόσφατα μαθημένες συμπεριφορές του σε συνθήκες πραγματικής ζωής και έχουν ενισχυτικές συνέπειες. Έτσι διευκολύνεται η μεταφορά δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην εκπαιδευτική συνεδρία, στο ίδιο το περιβάλλον του πελάτη (TROWER, BRYANT και ARGYLE, 1978). Η σπουδαιότητα της εξάσκησης των νεαποκτημένων συμπεριφορών έξω απ’ τις συνεδρίες υπογραμμίζεται τόσο στη φάση της εκτίμησης όσο και σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ακόμη και αν ο πελάτης τα πάει καλά στις εκπαιδευτικές συνεδρίες, αυτό δεν αξιολογείται εφόσον παραμένει αμετάβλητη η συμπεριφορά του στο δικό του περιβάλλον. Τα καθήκοντα στο σπίτι συνίστανται στην επανάληψη των συμπεριφορών που αντιστοιχούν σε αυτές που διδάχτηκαν στην εκπαιδευτική συνεδρία. Ο πελάτης τις εκτελεί ανάμεσα στις συνεδρίες και δίνει αναφορά στην επόμενη συνεδρία. Για παράδειγμα, μπορεί να εξασκείται στο να κάθεται σε μια χαλαρή και σίγουρη στάση τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, στο να ζητήσει πληροφορίες από έναν άγνωστο, ή να πάρει μέρος σε μια συζήτηση στη δουλειά του. Προφανώς το συγκεκριμένο καθήκον θα εξαρτηθεί από τα προβλήματα των πελατών και τον τύπο των δυσκολιών που συναντούν. Εάν είναι δυνατόν θα πρέπει τα καθήκοντα για το σπίτι να ορίζονται από τον πελάτη και οι στόχοι να μπαίνουν καθαρά. Είναι αναγκαίο να ελεγχθεί προσεκτικά αν ο πελάτης είναι σε θέση να εκπληρώσει την εργασία που του ανατίθεται, καθώς θα έχει ήδη αντιμετωπίσει ή θα μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του σε παρόμοια κατάσταση αν και είναι καλό αν προειδοποιηθεί ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά μερικές φορές χωρίς να φταίει ο ίδιος, π.χ. να χαμογελάσει σ’ έναν γείτονα που είναι απασχολημένος εκείνη τη στιγμή, δεν τον παίρνει είδηση και τον αγνοεί. Μπορεί να είναι χρήσιμο τα καθήκοντα στο σπίτι να καταγράφονται σε μια κάρτα ή τετράδιο σημειώσεων. Μπορεί έτσι να ζητηθεί από τον πελάτη να καταγράψει την απόδοσή του, να σημειώνει τι έγινε πότε εκτέλεσε το καθήκον, την επιτυχία του, το βαθμό της άνεσης ή τις ιδιαίτερες δυσκολίες που ένιωσε, κ.λ.π. Η καταγραφή των εργασιών στο σπίτι λειτουργεί σαν υπενθύμιση του πελάτη για τα καθήκοντά του, τον κάνει ικανό να ελέγχει τη την συμπεριφορά του και παρέχει ανεκτίμητη πληροφόρηση στο θεραπευτή ο οποίος μπορεί να δώσει επανατροφοδότηση στην επόμενη συνεδρία. Η καταγραφή της εργασίας στο σπίτι μαζί με την επανατροφοδότηση μπορεί να δράσουν σαν ένα κίνητρο για βελτίωση (βλέπε παράδειγμα χρήσης στην πργ 7.3).

Τυπικά ο πελάτης υπογράφει στην επόμενη συνεδρία πως τα πήγε με τα καθήκοντά του. Ο εκπαιδευτής θα μπορεί να ζητά λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε και ο πελάτης να επιβραβεύεται με κατάλληλο έπαινο για την προσπάθεια του είτε πέτυχε είτε όχι. Εάν τα πράγματα πήγαν άσχημα, ο εκπαιδευτής είναι σημαντικό να βρει τι ακριβώς συνέβη και εάν είναι αναγκαίο να γίνει και άλλη εκπαίδευση.

Η εφεύρεση κατάλληλων καθηκόντων για άτομα που μένουν σε ιδρύματα μπορεί να καταπονεί περισσότερο τη φαντασία του εκπαιδευτή και πιθανόν χρειάζεται τη συνεργασία και άλλων μελών του προσωπικού, τόσο για τη δημιουργία ευκαιριών για πρακτική εξάσκηση όσο και για την καθοδήγηση και ενίσχυση της συμπεριφοράς. Παρόμοια, όταν δουλεύει κανείς με παιδιά, οι γονείς χρειάζεται να εκπαιδευτούν για να συμμετέχουν στα καθήκοντα των παιδιών στο σπίτι.

Είναι χρήσιμο, για να διασφαλίζεται η γενίκευση της συμπεριφοράς που μαθαίνεται στις συνεδρίες, να γίνονται συναντήσεις σε διάφορες καταστάσεις π.χ. στη λέσχη νέων, στην καφετερία, κ.λ.π. ή να δημιουργούνται ευκαιρίες όπου οι εκπαιδευτές και τα μέλη της ομάδας μπορούν να ενισχύσουν ο ένας τον άλλον σε πραγματικές καταστάσεις, π.χ. έξοδος για φαγητό ή σε μία ντίσκο. Είναι πιο ωφέλιμη αυτή η μορφή εξάσκησης όταν γίνει σ’ ένα οψιμότερο στάδιο της εκπαίδευσης καθώς οι βασικές δεξιότητες έχουν ήδη αποκτηθεί.

Το κεφάλαιο αυτό μας έδωσε ένα πλαίσιο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Ε.Κ.Δ. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων δηλαδή τι θα διδαχθεί (βλέπε κεφ.2) και η διάρκεια, η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών, κ.λ.π (βλέπε κεφ. 5.3) θα καθοριστούν ανάλογα με τον τύπο του πελάτη και την περίπτωση για την οποία σχεδιάζεται η εκπαίδευση. Παρόλα αυτά οι μέθοδοι εκπαίδευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων θα είναι παρόμοιες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό ή το χώρο της εκπαίδευσης.

 

 

*ΣΜΠΡΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

E-mail: sbraos@yahoo.com / artantv@yahoo.com

 Site: www.victorartant.gr

 Τηλ&fax: 2109822852, 69444 34888

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Τενις και αναπηρία. Κι όμως, γίνεται…ΦΩΤΟ (μέρος α’)

Τί προσφέρει η θεραπευτική κολύμβηση σε άτομα με αναπηρία (Α)

Πώς η Θεραπευτική Ιππασία βοήθησε δύο παιδιά με σοβαρά γενετικά σύνδρομα

10 μύθοι για τη σκλήρυνση κατά πλάκας καταρρίπτονται