Παρασκευή 28, Οκτωβρίου 2016 0:35

Τί είναι «νοητική υστέρηση» και πώς αντιμετωπίζεται;

139511163Του: Ευάγγελου Σμπράου, καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής*

Η νοητική στέρηση είναι σύμπτωμα που βρίσκεται σε πολλές διαταραχές γνωστών και άγνωστων αιτιών. Πολύ συχνά είναι δύσκολο να διευκρινισθεί και να βαθμολογηθεί η σοβαρότητά της, παρ’όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα «Νοητική Υστέρηση» έγινε οξύτερο.

Γιατί:

1. Ελαττώθηκε σημαντικά η νοσηρότητα από τα οξέα νοσήματα και το ενδιαφέρον επεκτείνεται σε χρόνιες καταστάσεις

2. Η πρόοδος της Επιστήμης έχει ως αποτέλεσμα την επιβίωση αλλά όχι την ίαση παιδιών με συγγενείς διαμαρτυρίες ή εγκεφαλοπάθειες.

3. Η σύγχρονη ζωή καθιστά το βάρος ενός νοητικά υστερημένου παιδιού πιο φανερό από άλλοτε στην οικογένεια και την κοινωνία.

Κατά την Αμερικανική Εταιρεία επί της Ν.Υ. (AAMD): Νοητική Υστέρηση είναι κάτω του φυσιολογικού νοημοσύνη που έχει αρχή της κατά το στάδιο της ανάπτυξης (πριν το 18ο χρόνο) και συνοδεύεται από ανεπάρκεια σε έναν ή περισσότερους τομείς: της ωρίμανσης, της μάθησης και της κοινωνικής προσαρμογής

Деца-с-множество-уврежданияΣύμφωνα με τα παραπάνω Ν.Υ. ή μειονεκτικό παιδί είναι αυτό που υποφέρει από οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ανικανότητα.

1. Του σώματος (εγκεφαλική παράλυση, σοβαρές διαταραχές αισθητηρίων).

2. Του πνεύματος (νοητική υστέρηση) και

3. Της προσωπικότητας (σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς)

Κάθε παιδί που ο δείκτης νοημοσύνης του (Δ.Ν. IQ.) βρίσκεται κάτω του μέσου Δ.Ν. (100) περισσότερες από δυο σταθερές αποκλίσεις (standard deviations) ανήκει στα Ν.Υ άτομα (Patrick G.L., 1984, Taft L.T. 1987, Thomas J. et al 1988). Περίπου 3% του φυσιολογικού πληθυσμού βρίσκεται κατά δύο σταθερές αποκλίσεις κάτω του μέσου Δ.Ν. οποιουδήποτε ψυχολογικού τεστ. Η συχνότητα της Ν.Υ. ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Ο αριθμός των Ν.Υ. παιδιών φαίνεται μεγαλύτερος κατά τη σχολική περίοδο, γιατί η εκτίμηση είναι καλύτερη στην ηλικία αυτή. Κατά την ενηλικίωση τα Ν.Υ. άτομα είναι φαινομενικά λιγότερα γιατί δεν γίνεται πλέον εκτίμηση του Δ.Ν. και προφανώς δεν είναι τόσο απαραίτητο ιδιαίτερα για την ελαφρά Ν.Υ.ΗΝ.Υ. σύμφωνα με το Δ.Ν. κατατάσσεται σε οριακή με Δ.Ν. 68-83, ελαφρά με Δ.Ν. 52-67, μέτρια με Δ.Ν. 36-51, σοβαρή με Δ.Ν. 20-35 και βαθιά με Δ.Ν. κάτω του 20. Η εκτίμηση του βαθμού της Ν.Υ. έχει τεράστια πρακτική σημασία γιατί στην εκτίμηση αυτή θα βασιστεί το πρόγραμμα που θα εφαρμοσθεί για την εκπαίδευση του Ν.Υ. ατόμου. Επίσης έχει σημασία για την πρόγνωση και την κοινωνική αποκατάσταση του ατόμου (Holt 1977, Denhoff, 1981).

Τα παιδιά με οριακή νοημοσύνη δεν είναι καθυστερημένα, αλλά παρουσιάζουν προβλήματα κατά την εκπαίδευση. Παρακολουθούν κανονικό σχολείο ή κάπως «αργά» τμήματα. Τα πιο πολλά τα καταφέρνουν ικανοποιητικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Στην ελαφρά Ν.Υ. ανήκει το 90% των παιδιών με Ν.Υ. τα παιδιά αυτά είναι ασκήσιμα και εκπαιδέυσιμα. Χρειάζεται να φοιτήσουν σε «ειδικές» τάξεις σχολείου. Με την κατάλληλη βοήθεια μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να ζουν ανεξάρτητα. Τα παιδιά που ανήκουν στη μέτρια Ν.Υ. εκπαιδεύονται σε ειδικό σχολείο. Δίνεται έμφαση στην άσκηση, όσον αφορά στην αυτοεξυπηρέτηση και τεχνικές επιδεξιότητες με λίγες απαιτήσεις για ακαδημαϊκή μόρφωση. Στην ενηλικίωση είναι δυνατόν να εργάζονται κάτω από επίβλεψη και καθοδήγηση. Τα παιδιά που ανήκουν στη σοβαρή Ν.Υ. εκπαιδεύονται σε επιδεξιότητες βασικής αυτοεξυπηρέτησης. Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη και συχνά ιδρυματοποίηση. Τα παιδιά με βαθιά Ν.Υ. χρειάζονται συνεχή επίβλεψη σε ίδρυμα.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΑιτιολογία Νοητικής Υστέρησης

Πάνω από 100 παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την αιτιολογία της Ν.Υ. Σε ποσοστό 65-75% η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Η πλειονότητα των περιπτώσεων της Ν.Υ. ανήκει στη μέτρια Ν.Υ. ή οριακή νοημοσύνη και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιπτώσεων ανήκει στα κατώτερα κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά επίπεδα.

Η έγκαιρη διάγνωση της Ν.Υ. και η ανεύρεση της αιτίας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί: α) Μπορεί η Ν.Υ. να είναι δευτεροπαθής, π.χ από αντίξοο περιβάλλον και η έγκαιρη άρση του αιτίου να βελτιώσει τη νοημοσύνη του παιδιού και την όλη ψυχοκινητική του εξέλιξη. β) Μπορεί η αιτία της Ν.Υ. να αντιμετωπίζεται με ιατρική παρέμβαση (όπως εγκεφαλική παράλυση, βλάβες αισθητηρίων, υποθυρεοειδισμός κ.λ.π.) και γ) Στην περίπτωση της ιδιοπαθούς νοητικής υστέρησης η έγκαιρη εκπαίδευση δίνει καλύτερη πρόγνωση για τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού.

Άθληση και νοητικά υστερημένα παιδιά

79937864Το σκεπτικό της άθλησης των Ν.Υ. παιδιών δεν διαφέρει από αυτό των φυσιολογικών. Βασίζεται στην αρχή ότι όλοι ο άνθρωποι έχουν βασικές ανάγκες και επιθυμίες για φυσική, νοητική, κοινωνική, και συναισθηματική ανάπτυξη (Seekinks 1984). Η άσκηση ή το άθλημα που θα επιλεγεί για κάθε άτομο είτε φυσιολογικό είτε «ειδικό» εξαρτάται από τη φυσική διάπλαση, τις ικανότητες και τις ανάγκες του. Έτσι, κάθε φυσική άσκηση και σπορ επιτρέπεται για τα Ν.Υ. άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τη Νοημοσύνη και τις συνυπάρχουσες αναπηρίες ή οργανικά νοσήματα. Με την άθληση το Ν.Υ. άτομο βελτιώνει τη γνώση γύρω από το σώμα του, την κινητικότητα των μελών του, τη μυϊκή ισχύ, την ευκαμψία, τη στατική και δυναμική ισορροπία του σώματος, τη συνεργασία και το συντονισμό ματιού χεριού, αυξάνει την ταχύτητα των κινήσεων και την αντοχή, προάγει τη σωματική του υγεία και προφυλάσσεται από ορισμένες παθήσεις (Fait 1978.) Προάγει την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή του, αυξάνει τις κοινωνικές γνωριμίες και σχέσεις και βελτιώνει τις νοητικές του ικανότητες. Οι ίδιες κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες οδηγούν τα φυσιολογικά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο άθλημα και είναι: αναγνώριση του «εγώ», επιτυχία, ικανοποίηση, χαρά, συναγωνισμός, έλεγχος της τύχης, επιθυμία για τελετές, κοινωνικές σχέσεις και αποδοχή (Compton 1984).

Κάθε παιδί με νοητική υστέρηση χρειάζεται ένα συνεχές πρόγραμμα με τακτική άσκηση και επιβλεπόμενες αθληιτκές δραστηριότητες. Μπορεί να παίζει μπάσκετμπωλ, φούμπωλ, μπέηζμπωλ και να ασκείται στο κολύμπι και στην κωπηλασία.

Αν δεν τα καταφέρει, μπορεί να μάθει να απλουστεύει πράγματα όπως πέταγμα κλώτσημα μπάλας, κυνηγητό, πεζοπορία κ.λ.π. Γενικά είναι προτιμότερες οι δραστηριότητες που απαιτούν αδρή, παρά λεπτή κινητικότητα,. Η άθληση με τη μορφή παιχνιδιού αποσπά περισσότερο το ενδιαφέρον και η απλοποίηση των κανόνων διευκολύνει την αντίληψη και την ενθάρρυνση. Οι κοινότητες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα όπου φυσιολογικά Ν.Υ. παιδιά συμμετέχουν μαζί, προς όφελος και των δύο ομάδων γιατί έτσι πλουτίζεται ο ψυχικός κόσμος των φυσιολογικών παιδιών. Είναι καιρός να γίνει πραγματικότητα η ενσωμάτωση των ειδικών ατόμων στην κοινωνία.

*ΣΜΠΡΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

E-mail: sbraos@yahoo.com / artantv@yahoo.com

 Site: www.victorartant.gr

 Τηλ&fax: 2109822852, 69444 34888

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

Πως αντιμετωπίζεται το άτομο με αναπηρίες, όταν παύουν να υπάρχουν οι γονείς.

Πώς η Θεραπευτική Ιππασία βοήθησε δύο παιδιά με σοβαρά γενετικά σύνδρομα

10 μύθοι για τη σκλήρυνση κατά πλάκας καταρρίπτονται

Τί προσφέρει η θεραπευτική κολύμβηση σε άτομα με αναπηρία (Α)